Affärsmannaskap för hela företaget!

EFL har under en period på nio månader utbildat samtliga 270 anställda på MKB i affärsmannaskap. Under 2-4 dagar fördjupades kunskaperna bl.a. i att förstå och använda ekonomiska begrepp, kundnytta och lönsamhet. Det hela avslutades med en gemensam dag med interaktivt gruppspel på Amiralen i Malmö.

MKB Fastighets AB satsar på tvärfunktionella utbildningsinsatser för hela organisationen. Senast ut var en utbildning i affärsmannaskap, med syfte att utveckla personalen i att ännu skickligare kunna koppla ihop ekonomi, kundnytta och strategi.

Upphandlingen av utbildningsföretag resulterade i att EFL fick uppdraget.
– EFL hade ett stringent och genomarbetat upplägg med en tydlig röd tråd. Upplägget hade en tydlig målkoppling till MKB med kundanpassade live cases som vi trodde skulle tilltala även ”icke-ekonomer” inom företaget. Ett intressant och spännande upplägg för den avslutande dagen var också avgörande för att vi valde EFL, berättar Weronica Greberg, controllerchef på MKB.

Det hela ledde till en företagsanpassad utbildning i affärskunskap som spände över nio månader. Utbildningen gavs i tre olika utföranden som varade i 2-4 dagar. I utbildningen ingick bl.a. att förstå och använda ekonomiska begrepp, kundnytta och lönsamhet. Stor vikt lades vid att koppla ihop det akademiska med MKB, så att teorin direkt kunde appliceras i praktiken.
– Kreativt och kundanpassat kursupplägg med stark koppling till MKB som genomfördes av pedagogiskt duktiga lärare, menar Weronica Greberg.

448 undervisningstimmar senare var det dags för den stora avslutningsdagen på Amiralen i Malmö. Temat var event i affärsmannaskap och präglades av nytänkande och kreativitet. Dagen var uppbyggd kring tre upplevelser; scenarioövningar på arbetsdukar med syfte att spegla en dag på MKB, finna fem fel i den ekonomiordbok som deltagarna varit medproducenter till under utbildningen, och avslutningsvis ett digitalt moment där deltagarna spelade ett specialdesignat MKB Jeopardy.

Trots att utbildningen precis avslutats menar Weronica Greberg att det redan går att se vissa positiva effekter.
– Förekomsten av värdeskapande affärer, det vill säga intäkter och kostnader i relation till kundnyttan diskuteras i allt fler sammanhang inom organisationen. Vi ser även att ekonomi och vikten av goda affärer har avdramatiserats och ses allt mer som något naturligt inom organisationen.