20/10: AI – hur och vad ska vi använda det till?

ChatGPT är ett exempel på en AI-modell som fått bred och storslagen uppmärksamhet. Med vad är egentligen AI? Hur kan du och din organisation använda AI, och hur kan ni nyttja det för att fortsätta driva innovation? Välkommen på en HotSpot som ger en överblick för den som vill förstå och dra nytta av möjligheterna med AI.