“What gets measured gets done”

Vi lånar Anne Abraham Marbrandt, VD på Marbrandt Business Intelligence AB och VD på NyföretagarCentrum Öresund, för några snabba frågor om Executive MBAs 3-dagars internat på temat Management Control.

EFL_MRS_C_Ann_A_Marbrandt_1067Vad är ditt intryck av internatet om Management Control?
Modulen gav mig en ökad säkerhet i mitt ledarskap. Jag fick med mig ytterligare värdefulla och direkt användbara verktyg för att kunna leda och styra upp växande företag. Mina uppdragsgivare idag har 50-100 enheter runt om i Sverige och det krävs såväl förankring som kommunikation och tydlighet för att åstadkomma en effektiv ledning.

Vilka är dina största lärdomar från Management Control-internatet?
“What gets measured gets done”. Genom att slå fast vad som egentligen är viktigast för företaget och vad som därmed ska mätas, skapas fokus på rätt aktiviteter lokalt, samtidigt som det medger ett större självstyre ute på kontoren med frihet under ansvar. Att ta med parametrar som t ex kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet, vid sidan av de mer uppenbara finansiella nyckeltalen, skapar större motivation och engagemang hos den enskilda medarbetaren. Allt hänger ihop för att skapa ett gott resultat på sista raden.

Fick du med dig något som du känner att du direkt har nytta av i din roll?
Jag fick några av de för mig viktigaste verktygen hittills i programmet såsom balanserat styrkort och DuPont-modellen liksom modeller för resultatoptimering och kvalitetssäkring. Jag fick också en breddad syn på budgetering samt på resultatmätning inom sociala medier.

Vad hoppas du att få ut av Executive MBA?
Med bakgrund som entreprenör, företagsrådgivare och VD, siktar jag på en framtid med VD-uppdrag inom större företag och som styrelseproffs. Jag gläds åt att redan ha fått två nya professionella styrelseuppdrag under programmet. Målet är att bidra till en professionell styrning i de företag jag engagerar mig i, samtidigt som jag vill inspirera andra att engagera sig och professionalisera sitt arbete i företagsledningar och styrelser. Vänskapen, välviljan och förtroligheten som byggts upp mellan deltagarna är också en ovärderlig tillgång.

Läs mer om Executive MBA

NÅGRA SNABBA

EFL_MRS_C_Anne_A_Marbrandt_350x240px
Anne Abraham Marbrandt
VD på Marbrandt Business Intelligence AB och VD på NyföretagarCentrum Öresund

HOBBY
Att starta företag, Segwaykörning och exotiska resor.

BOKTIPS
Leading between the lines – suverän bok om hur du bygger starka informella nätverk i ett företag, vilket är värdefullt för alla ledare som vill skapa en känsla av samhörighet i företaget, hålla örat mot rälsen och få förankring nerifrån och upp i sitt utvecklings- eller förändringsarbete.

FAVORIT-APP
“Audible” för att lyssna på managementböcker under transportsträckor, alla appar med resor, de ger mig energi i mikropauser och Postens “Riktiga Vykort” för personliga fotohälsningar som delas ut dagen därpå oavsett varifrån i världen jag skickar dem.