”Är du lasersmal?”

Med den frågan satte Carl-Johan Asplund omedelbart igång affärskunskaparnas tankeverksamhet under torsdagens andra träff på programmet. Vår lärare från Lunds tekniska högskola intog föreläsningssalen med oerhörd energi och humor och fångade gruppens intresse lika snabbt som han ställt frågan.

Ämnet för dagen var Kunden och Marknaden och första uppgiften var att försöka förstå sitt företags privata business och vem denna är av värde för. Deltagarna gavs således utrymme att fundera kring sin egen affärsverksamhet och utbyta erfarenheter och tips gällande värdeskapande marknadsföring och marknadsföringsprocesser. Diskussionerna runt ”hur hittar vi skillnad” fortsatte in på förmiddagsfikat, som för övrigt intogs i övre salongen på Ideon Agora.

RTEmagicC_EFL_Affarskunskap.jpg
Ann Tronde, Region Skåne Lund, Maria Norlin, Tetra Pak och Kaarina Ivako, Region Skåne Malmö

Innan lunch diskuterades marknadsföringstendenser som syns i språket. ”När man pratar om företag idag pratar man ofta om nätverk”, menade Carl-Johan och utmanade gruppen med frågor som ”Hur ser egentligen ditt nätverk ut? Kan du ditt fjärrverk också? Eller närverk?” Carolina Vitabäck, Knowit, imponerade på Carl-Johan när hon pratade om ”theoretical hangers”. Det ”nya” marknadsföringsordet noterades glatt på ett papper.

Innan vi på eftermiddagen djupdök ner i de olika aspekterna av marknadsföring och industriell marknadsföring, var gruppen överens: Underskatta aldrig kunden! Kunskap, kompetens och relation är det viktigaste (och kanske enda) vi har.

Är du lasersmal förresten?

Vill du läsa mer om Affärskunskap? Klicka här!