Årets Ekonom i Skåne – dags att nominera!

Arets_ekonom_250x240pxGenom att uppmärksamma och premiera ekonomer som presterat och visat nydanande, kreativitet, mod och målmedvetenhet ska priset ”Årets Ekonom” sporra till nytänkande inom ekonomiområdet i skånskt näringsliv.

Nu är det dags att nominera till Årets Ekonom 2016! Den 29 september 2016 delas priset ut för fjärde gången. Bakom priset står EFL i samarbete med föreningen Ekonomiforum Skåne (tidigare FNF Skåne).

Priset
Priset består av en EFL-utbildning, där vinnaren får kompetensutveckling till ett värde av 50 000 kr. Pristagaren väljer i samråd med EFL lämplig utbildning beroende på efterfrågad kompetens.

Vem kan nomineras?
En ekonom, i näringslivet eller den akademiska världen, som genom nytänkande har bidragit till ökad affärsnytta och/eller har förbättrat organisationens CSR-arbete (Corporate Social Responsibility – företagets sociala arbete). Han eller hon har adresserat något inom ekonomistyrning, finansiering, försäljnings-, marknads- eller HR-området och har på ett kreativt sätt hittat nya arbetssätt eller lösningar som fått genomslag i organisationen.

Personen vi söker:
Har med nytänkande, kreativitet, kurage och målmedvetenhet drivit igenom en förändring med långsiktig bärkraft

Nominera:
Klicka här för att nominera

Nomineringskommitté
En särskilt utsedd nomineringskommitté granskar och värderar nomineringarna enligt ovan nämnda kriterier, identifierar kvalificerade priskandidater samt säkerställer en korrekt och förtroendeingivande nomineringsprocess.

I nomineringskommittén ingår:
Ordförande, Pehr Andersson, chef Näringslivskontoret, Malmö Stad
Linda Billstrand Rychter, Lernia samt Ekonomiforum skåne
Henrik Lundgren, VD EFL Executive Foundation Lund
Katarina Andrén, Chef Stiftelsen Partnerskap Lunds Universitet
Patrik Olivecrona, advokat och delägare Setterwalls advokatbyrå
Eva Carlsvi, partner PwC