Att leda på distans

Vilka utmaningar innebär det?

Vilka möjligheter och problem innebär globalt ledarskap? Vilka redskap finns och hur ska de användas? De tekniska möjligheterna ger många alternativ, men när och hur ska de användas när kollegorna, teamet och kanske chefen är spridda över jordklotet? Detta var frågeställningarna när EFL nyligen höll en utbildning för SWEP i distansledarskap.

SWEP är ett stort internationellt företag som finns representerat i fler än 50 länder och med egen säljfunktion i 20 länder. Här är distansledarskap vardag, vilket skapar såväl möjligheter som utmaningar, och företaget månar om att ständigt hjälpa sina ledare att utvecklas i sin distansledarroll. Med anledning av detta höll EFL nyligen en andra utbildningsdag i ämnet för SWEPs anställda.

– Vi ser ett ökat intresse för distansledarskap, berättar Anna Landeborg, kundansvarig på EFL. Fler och fler företag möter utmaningar i att leda och samverka på distans, vilket ställer nya krav på hur man kommunicerar. Senaste åren har vi fått allt fler förfrågningar och genomfört fler företagsanpassade utbildningar på detta tema. Det ingår även som ett moment i våra öppna ledarskapsutbildningar, säger Anna Landeborg.

För att kunna tala om utmaningarna med att leda globalt behöver man förstå vad det innebär att leda. Det kan delas upp i tre delar: det personliga, det strategiska och det team-orienterade ledarskapet.
– Det personliga ledarskapet – hur ser jag själv på och driver min egen förändring?
– Det strategiska ledarskapet – hur får jag gehör för de strategiska målsättningarna med globala team/arbetsgrupper?
– Det team-orienterade ledarskapet – hur skapar jag effektivare team även om vi inte kan träffas rent fysiskt så ofta?

Summa summarum landar man i själva ledarskapet. Därtill blir distansledarskapet ytterligare en viktig dimension att ta hänsyn till. Dagens teknik underlättar naturligtvis, men detta är inte lösningen i sig, långt ifrån. Det gäller att använda rätt teknik i rätt sammanhang för ett väl fungerande distansledarskap. Men innan man börjar fundera på tekniska lösningar, är det viktigt att beakta: vem/vilka som kommunicerar, till vem/vilka och vilket sammanhang. Är det one-to-one, one-to-many, many-to-many eller many-to-one. När man har klargjort detta, då är det lättare att välja teknik och metod. Dock finns det ofta en övertro till att vi måste träffas fysiskt, för att uppnå en effektiv kommunikation och önskade resultat. Inte minst finns det en övertro till att ledarskap alltid måste utövas ”face-to-face”. Men det finns mängder av möten och uppgifter, och ledarskap, som kan avklaras i den virtuella världen, beroende på syfte och önskat resultat