BÖR EMOTRON ETABLERA SIG I SYDOSTASIEN?

Under ett internat presenterade Executive MBA Class of 2010 uppgiften de fick inför den internationella veckan som genomfördes i maj i år – en handbok i svensk företagsetablering på den sydostasiatiska marknaden.

Uppgiften var dels att utveckla en handbok för hur ett svenskt företag bör gå tillväga för att ges bästa förutsättningar för en etablering i Sydostasien. På uppdrag av företaget Emotron skulle deltagarna sedan applicera sina nyvunna kunskaper och utarbeta huruvida det finns en affär för företaget på den sydostasiatiska marknaden.

MBA  Sydostasien

Philip Schwarz, VD Emotron lyssnar uppmärksamt på deltagarna i Executive MBA Class of 2010, när de framför sina rekommendationer kring företagets fortsatta etableringsstrategier.

Tre olika presentationer gjordes för Emotrons VD, Philip Schwarz. och det gick inte att ta miste på deltagarnas engagemang. Grupperna kom visserligen med olika förslag kring hur en etablering i Sydostasien borde gå till, men alla var överens om att en etablering i denna region är något som Emotron bör göra. Om Emotron kommer att ta till sig dessa konsultrapporter och faktiskt gå vidare med dem, det återstår att se! Avslutningsvis gav Philip grupperna hans reflektioner kring presentationerna och berättade om Emotrons strategiska process.

Under hela dagen fanns även retorikproffset Peter Adler på plats. Hans uppgift var att studera föredragen och senare ge sin feedback på detta ur ett framförandeperspektiv. Talarkonst är ett tacksamt ämne och något som de flesta är mycket intresserade av att lära sig mer om, vilket märktes på de diskussioner som uppkom under och efter föreläsningen.

Med stor lättnad avslutas nu detta projekt, förhoppningsvis med en känsla av att ha vunnit nya värdefulla kunskaper att ta med sig hem till sina företag.

Text och bild: Åsa Trulsson

Vill du veta mer om vad deltagarna på Executive MBA programmet gör? Läs vad som hände under den internationella veckan i Singapore på Åsas blogg!