Business Decision Management

Ta makten över de operativa besluten och automatisera dem

Verksamheter försöker ständigt hantera förändring genom att göra verksamhetsprocesser effektivare, billigare och mer agila. Känner du igen detta? Då är agilitet och flexibilitet viktigt för er verksamhet.

När förutsättningarna för era operativa beslut ändras, ger detta omedelbara effekter och ibland konsekvenser i verksamheten och IT. Har ni en strategi för att hantera era operativa beslut så att de hela tiden är i linje med verksamhetens mål och vision? Vill ni bli bättre på att göra er verksamhet och IT flexibel och anpassningsbar så att det är verksamheten d.v.s. verksamhetsägarna som leder förändringarna, snarare än att det är IT som leder förändringarna?

Den banbrytande strategin för verksamhetsägarna att hantera förändring på ett organiserat sätt inkluderar tre områden 1) Business Decision Management (BDM), 2) Business Process Management (BPM) och 3) Service Orientation (SO). Kombinationen av dessa tre områden tillåter verksamheten att utgöra informationssystemet och således tjänsteorientera verksamheten som en förutsättning för att bli agil.

Få koll på beslutslogiken

I alla större och mindre verksamheter fattas dagligen hundratals eller kanske till och med tusentals beslut för t.ex. kreditprövning av kunder, skadeersättning i försäkringsärenden, ersättningar i föräldra- och sjukpenningsystemet, kampanjer och prissättningar, lojalitetsprogram för kunder och upptäckter av bedrägeriförsök.

En del av dessa styrs genom interna regleringar, andra av lagstiftning. Gemensamt för dem är att många är repetitiva och automatiserade i processflöden och IT-system, vilket gör dem svåröverskådliga och svårförändrade. Vad grundar sig besluten på? Vem ansvarar för dem? Vem får ändra hur besluten skall fattas? Vem ändrade ett beslut och varför? Hur snabbt får en ändring genomslag i verksamheten? Kan beslutet återanvändas i andra delar av verksamheten?

Det bästa sättet att hantera detta smidigt och flexibelt är att arbeta med Business Decision Management – BDM. Genom att göra beslutsmodeller blir besluten underbyggda, synliga, ändringsbara och förståeliga för verksamhetsägarna. Genom ett BDM-initiativ kan ni utforma modeller för de verksamhetsregler (Business Rules – en del av BDM) som automatiserar besluten.

BDM tillsamman med Business Rules teknologi ger fantastiska möjligheter till flexibilitet, transparens, enhetlighet och snabbhet i verksamhetens IT-stöd. Verksamhetens ändringar av beslutslogiken kan få omedelbart genomslag i de operativa stödsystemen.

Innehåll

Du kommer att involveras i en praktiskt orienterad kurs som fokuserar på hur du och verksamheten kan ta makten över de operativa besluten och automatisera dem. Du kommer att få en djupare förståelse för hur ni identifierar och utformar beslutslogiken och hur ni omvandlar dessa insikter till verksamhetsstödjande tjänster och processer. Du får praktisk erfarenhet av verktyg och standarder för att hantera, utveckla och införa verksamhetsövergripande beslutslogik.

  • Business Decision Management: vad innebär detta och varför är det viktigt?
  • Business Process Management and Modelling: design och förståelse för varför beslut inte får finnas i processer
  • Service Oriented Architecture: för tjänsteorientering av beslut, regler och processer för business agility
  • Praktiska verktyg för att utforma och införa rationell beslutshantering.

För dig

Vänder sig till dig som arbetar i ledande ställning i ett företag såväl för dig som jobbar med affärsutveckling, processutveckling och IT-ledning.

Programansvariga

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På utbildningen möter du Odd Steen och Nicklas Holmberg, till vardags verksamma vid Institutionen för Informatik, Lunds universitet och med stark koppling till de utmaningar näringsliv och offentlig sektor frågor möter inom Business Decision Management. De båda har t.ex. haft en nyckelroll inom design och implementation av VacSam – en digital e-tjänst för samordnad vaccinationsverksamhet – som finansierats av Vinnova.

 

 

Våra lärare

odd_steen_nicklas_holmberg

Under utbildningen möter du Odd Steen och Nicklas Holmberg, båda verksamma vid Institutionen för Informatik, Lunds universitet och med stark koppling till de utmaningar näringsliv och offentlig sektor i frågor möter inom Business Decision Management.

Klicka här för att se ett exempel på Business Decision Management i praktiken från VacSam– en digital e-tjänst för samordnad vaccinationsverksamhet.

Datum

30-31 augusti 2016 i Lund.
Dag 1: Kl 09.30-17.00
Dag 2: Kl 08.30-16.30

Kontakt, anmälan och pris

EFL_MRS_C_Per_Malmberg_7620_150x150px
För frågor om utbildningen:
Per Malmberg
0722-18 84 41
per.malmberg@efl.se

Anmälan:
Anmäl dig till per.malmberg@efl.se senast 16 juni 2016. Anmälan är bindande.

Allmänna villkor:
efl.se/anmalan/allmanna-villkor

Pris:
SEK 18 900 ex moms (SEK 17 500 ex moms för medlemsföretag). Vid samtidig bokning av två eller fler deltagare från samma organisation gäller SEK 16 900 ex moms/deltagare respektive SEK 15 500 ex moms/deltagare för medlemsföretag.

Utbildningen kan även genomföras i en verksamhetsanpassad form.