Ny bok om att använda sin affärsmodell som strategiverktyg

EFL:s Thomas Kalling, som är programansvarig för Leading Impact – Executive Management & Leadership Program, svarar på tre snabba frågor om sin nya bok Business Models and Strategy, som han skrivit tillsammans med John Gibe. 

Hej Thomas! Vad handlar boken Business Models and Strategy om?

Vi beskriver begreppet affärs- eller verksamhetsmodell och grundar det både vetenskapligt och praktiskt, och lanserar det som ett grundläggande strategiverktyg: en analys som hjälper oss förstå vårt existensberättigande och på vilket sätt våra strategival behöver grundas för att genomföras med framgång.

Strategi handlar sällan om att skruva på en enskild komponent, utan att strukturerat bygga upp organiserade ekosystem som utnyttjar resurser men också ser kopplingen mellan kompetenser, produktegenskaper och existerande och potentiella kunders utmaningar och värdeskapande. Det handlar också om att förstå sin omvärld och att kunna göra realistiska riskbedömningar. Då kan den systematik som ett affärsmodellsperspektiv erbjuder vara till stor nytta, kanske livsavgörande.

Hur skiljer sig boken från andra böcker om strategi och affärsmodeller?

Bokens relativa unikitet ligger just i denna systematik: strategisk förändring kräver att man förstår helheter och hur delar påverkar varandra, ibland på oväntade vis.

Vem har nytta av att läsa den?

Den riktar sig främst mot reflekterande beslutsfattare, analytiker och konsulter, samt masterstudenter inom Strategi och Ledarskap.

Leading Impact

Efter att i mer än 20 år ha levererat ett nytänkande Executive MBA i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har vi höjt ribban ytterligare.

Leading IMPACT är ett kraftfullt och hands-on executive managementprogram för dig med ambitioner. Med utgångspunkt i dina skarpa affärsutmaningar utvecklar vi dina färdigheter inom strategi, affärsutveckling, ledarskap och business intelligence.

Med de främsta ämnesexperterna från Lunds universitet och näringslivet, tillsammans med din personliga impact coach, erbjuder vi ett program, som under 15 månader effektivt rustar dig för karriärens utmaningar och samtidigt ger dig omedelbar affärsnytta.

Med vår impact-pedagogik förbereder vi dig för att ta ledartröjan!

Programstart: 7 oktober

Läs mer om Leading Impact