Läs till Dipl. Controller eller Marknadsekonom

För dig som vill skaffa dig en gedigen utbildning inom marknadsföring eller affärsstyrning parallellt med ditt arbete erbjuder EFL:s Akademiska Diplomprogram utbildningarna Diplomerad Marknadsekonom och Diplomerad Controller med start den 29 augusti. Under fyra terminer på kvällstid och halvfart får du verktygen du behöver för att kunna ta ledartröjan i ditt företags verksamhet. 

EFL:s Akademiska Diplomprogram finns i inriktningarna Diplomerad Marknadsekonom och Diplomerad Controller. Respektive utbildning består av fyra terminer och ger verktyg inom marknadsföring, affärsstyrning, strategi, affärsutveckling och ledarskap. Utbildningarna bedrivs på halvfart och kvällstid och är upplagd för att kunna kombineras med ett heltidsarbete.
– Många av våra deltagare är på väg in i nya roller i sina respektive organisationer, eller har jobbat några år och är redo att ta nästa steg i karriären. EFL:s diplomutbildningar ger en utmärkt bas. Hos oss får du en kvalitetssäkrad utbildning i gränslandet mellan akademi och näringslivet, säger EFLs VD Henrik Lundgren.

Cathrin Cronqvist, affärsutvecklare på EFL

Han får medhåll av Cathrin Cronqvist, affärsutvecklare på EFL:
– Vår pedagogik bygger på att vi under utbilningen hela tiden ligger nära de utmaningar som respektive deltagare har från sina egna verksamheter. Det ger en bra överblick över hur de företagsekonomiska verktygen kan användas i olika kontexter och till olika syften.

Deltagarna på de båda programmen har möjlighet att i sin egen takt plocka ihop de fyra terminer som krävs för att kunna kvittera ut ett diplom.
– De två första terminerna ger den företagsekonomiska verktygslådan. Den tredje terminen väljer deltagarna inriktning att fördjupa sig i, och den fjärde terminen knyter vi ihop säcken med strategi och ledarskap, berättar Henrik Lundgren, och fortsätter: Våra diplomutbildningar erbjuder en bra mix av teoretisk bas och träning av färdigheter, vi tar stolthet i att bygga våra deltagares kompetens att kunna skifta perspektiv och se nya och bättre lösningar på sina verksamheters utmaningar.

Sedan programmen startade 1982 har närmare 1900 deltagare diplomerats. Förutom en gedigen utbildning får deltagarna på EFLs Akademiska Diplomprogram även ett brett nätverk med sig från utbildningen. Det är onekligen så att starka band knyts när man arbetar och har kul tillsammans under två års tid. Och gamla diplomander hjälper nya diplomander vidare i sina karriärer.
– Det starka nätverket som kommer på köpet är ett enormt starkt mervärde om man frågar deltagarna på programmet. Exemplen är många på delatagare som börjar göra affärer med varandra, startar företag tillsammans, eller fungerar som bollplank åt varandra genom karriären, säger Cathrin Cronqvist.

Henrik Lundgren, VD, EFL

Statistiken talar sitt tydliga språk: Diplomander från EFL:s Akademiska Diplomprogram har framgångsrika karriärer.
– Jag vill mena att kombinationen av en bra utbildning och drivna deltagare är ett starkt framgångsrecept. Ingenting gör oss stoltare än när gamla deltagare på Diplomerad Marknadsekonom eller Diplomerad Controller här av sig och berättar att beslutet att gå utbildningen var ett av deras livs bästa, säger Henrik Lundgren.

Läs mer om:
Diplomerad Marknadsekonom
Diplomerad Controller
Diplomering av Marknadsekonomer och Controllers i juni 2016
Intervju med Erik Jensen (Diplomerad Marknadsekonom)
Intervju med Susanne Klinglöf (Diplomerad Controller)