De fyra p:na

Vårens Affärskunskap är i full gång för våra 18 deltagare. Denna gång var temat kunden och marknaden, där bland annat de fyra p:na lyftes fram.

Dagens föreläsare på temat  ”Kunden och marknaden” var Carl-Johan Asplund, universitetslektor i industriell ekonomi vid LTH och sedan många år knuten till EFL. Carl-Johan gick bl.a. igenom olika marknadsföringsmodeller och nyckelbegrepp.

En hel del fokus lades på de fyra p:na: produkt, pris, plats och påverkan. Det pratades också om:
– connect and develop – vad händer om vi samarbetar?
– hur viktigt det är att förstå vilken affär vi håller på med
– hitta storytellingen och koppla den till en bild
– varumärket ”att lära av varandra = orelaterad benchmarking”

affar
Henrik, Sony Mobile Communication, diskuterar en sonymobil med Amir, Nordic Service Partner Holding AB.

Första träffen hade temat ”Företaget och dess omvärld”. Deltagarna fick med Pontus Hanssons expertiskunskaper bekanta sig med prissättning, den ekonomiska politiken och företaget, samt omvärlden och företagen.

Nästa gång handlar det om kalkylering.

Läs mer om Affärskunskap