Digitalisering och affärsstyrning allt viktigare kompetens i styrelserummet

Digitalisering är – efter strategi – det vanligaste diskussionsämnet i skandinaviska styrelserum för tillfället. Trots detta har många företag sannolikt ännu inte till fullo förstått bredden av alla aspekter som digitaliseringen kan komma att påverka och förändra deras sätt att bedriva verksamhet. ”Det är viktigt att ställa sig frågan varifrån disruptionen kan tänkas komma och att ha ett brett analytiskt sinne i denna fas”, säger Catharina Mannerfelt på Alumni/Harvey Nash som gjort en undersökning om aktuella styrelsetrender. ”Goda kunskaper i ekonomi är i dagens läge också viktigare än någonsin för styrelseledamöter.”

Catharina Mannerfelt, partner på Alumni AB

I höstas släppte Alumni/Harvey Nash sin rapport ”Beyond Governance – How boards are changing in a diverse, digital world” för 2016/2017 – en publikation som släpps varje år och där aktuella styrelsetrender identifieras. I den senaste rapporten har tre geografiska områden; Storbritannien, Norden samt Asia-Pacific, brutits ut för jämförelse, där styrelsemedlemmar har fått svara på frågor kring digitalisering, mångfald och effektivitet i styrelsearbetet.
– Det är första gången vi bryter ut Norden som ett eget område att titta närmare på. Vårt syfte är att lyssna in vad som är hett och vad som inte är så hett i de nordiska styrelserummen för tillfället. Vi ser rapporten som ett underlag för diskussion snarare än en vetenskaplig studie, säger Catharina Mannerfelt, partner på Alumni AB och ansvarig för den nordiska delen av undersökningen.

Catharina Mannerfelt berättar att det generellt kan skönjas många likheter mellan regionerna. En sak som går att utläsa i respondenternas svar vad gäller mångfald och inkludering är att det i styrelser inte talas så mycket om hudfärg och kön, utan snarare om funktionell mångfald.
– Vi noterar en trend att i styrelsesammanhang främst titta på en bredare införskaffad mångfald, snarare än ursprung. Exempelvis så är internationell erfarenhet mer i fokus genom styrelsemedlemmars ackumulerade erfarenhet snarare än att enbart titta på vilket land personen är född i, utvecklar Catharina.

Att digitalisering står högt på agendan i alla organisationer och regioner är tydligt. Ämnet rankas efter strategi som det hetaste ämnet i dagens styrelserum. Digitaliseringen påverkar så gott som varje aspekt av företagande, och det kan därför något överraskande konstateras att hela 41% av personer på styrelsenivå i undersökningen svarade att deras företag varken är disruptiva eller utsätts för disruptivt beteende från konkurrenter, berättar Catharina Mannerfelt:
– Digitaliseringen är helt klart ett mycket bredare fenomen än exempelvis automatisering. Det är inte otänkbart att svenska företag har en läxa att lära här så till vida att man måste tänka väldigt brett när det gäller varifrån disruptionen i ens bransch kan tänkas komma.

Kunskaper i ekonomi och affärsstyrning är i dagens läge mer hårdvaluta än någonsin för styrelseledamöter.
– Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen har fortfarande ett helt delat ansvar för bolaget. Det håller med andra ord inte att dela upp exempelvis det ekonomiska ansvaret till någon särskild styrelseledamot. Det ligger i varje styrelsemedlems enskilda och absoluta intresse att vara insatt i bolagets ekonomi, säger Catharina Mannerfelt.

Henrik Lundgren, VD, EFL

Att de aktuella trenderna även återspeglas tydligt i executive education-branschen bekräftar EFL:s VD Henrik Lundgren:
– Vi har på sistone sett ett kraftigt ökande intresse för just digitalisering och ekonomistyrning bland våra styrelsealumner. Många behöver hjälp i att navigera i digitaliseringens breda begrepp och kunna leta efter de möjligheter som uppenbarar sig, säger Henrik.

Att styrelseledamöter i allt högre grad får upp ögonen för det ekonomiska ansvar som vilar på individen i och med att man tackar ja till styrelseuppdrag tycker han är bra.
– Vår överlägset mest sålda påbyggnadsutbildning för styrelsealumner de senaste åren är kursen Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys. Styrelseledamöter inser vikten att stärka sin kompetens att på ett enkelt och övergripande sätt kunna ta den ekonomiska pulsen på sin verksamhet. Att denna typ av kunskap återfinns brett i en styrelse är en givetvis en bra utveckling, säger Henrik Lundgren.

Hela rapporten

Klicka här för att läsa hela rapporten om styrelsetrender på Alumnis hemsida

Paketerbjudande

Kombinera EFL Affärsstyrning i höst med Digitalisering – från buzzwords till praktisk handling – just nu till paketerbjudande. Läs mer

Lars Naveus från Alumni AB föreläser för EFL:s styrelsealumni

Läs mer om när Lars Naveus från Alumni AB föreläste för EFL:s styrelsealumni i november 2016 efl.se/nyheter/styrelsealumnitraff-7-december-2016/