Paketerbjudande: Digitalisering och Affärsstyrning

Att kunna navigera i digitaliseringens möjligheter samt att kunna ta den ekonomiska pulsen på verksamheter är kompetenser som värderas högt oavsett om det handlar om att sitta i en styrelse eller utveckla en verksamhet. För dig som är i behov av att vässa din kompetens inom dessa båda områden erbjuder EFL ett förmånligt paketerbjudande bestående av två av våra populära utbildningar hösten 2017.

EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys – kursstart den 28 augusti 2017

Digitalisering – från buzzword till praktisk handling – kursstart 18 januari 2018

Paketpris hösten 2017:
SEK 49 000, ex moms (ordinarie pris SEK 58 400). För medlemmar i EFL:s nätverk: SEK 44 000 ex moms. (ordinarie pris SEK 52 400)

Läs artikeln Digitalisering och affärsstyrning allt viktigare kompetens i styrelserummet, där Catharina Mannerfelt på Alumni/Harvey Nash berättar om den undersökning de gjort om aktuella styrelsetrender. Klicka här för att läsa artikeln

Kontakta oss


Cathrin Cronqvist
072-507 03 15
cathrin.cronqvist@efl.se


Per Malmberg
072-218 84 41
per.malmberg@efl.se