EFL Skräddarsytt: Axis Leadership Program – North America

Utvalda chefer från Axis amerikanska verksamhet har fått förmånen att gå Axis Leadership Program – North America. Nu senast träffades gruppen utanför Boston för att diskutera och fördjupa sig i ledarskapsfrågor. Totalt omfattar programmet fyra moduler som sträcker sig över ett år.

– Programmet bygger vidare på ett upplägg som EFL, med stor framgång, genomfört nio gånger för Axis chefer i Lund, berättar EFL:s programchef Stein Kleppestø. Grundtanken är att deltagarna behöver tid och stöd för att reflektera över sitt ledarskap, men inte massa generella teorier och ledarskapsmodeller. Med hjälp av olika verktyg jobbar deltagarna med att förtydliga sitt uppdrag som chef, beskriva sitt ledarskap, definiera sina utvecklingsmål och hjälpa varandra att åstadkomma konkret utveckling.

Elaine Palome, Director of Human Resources for the Americas på Axis Communications säger så här om programmet:
– När Axis växer, gör ledarskapets utmaningar det också. Nya affärsutmaningar och den globala ekonomin skapar ett behov av ökad självmedvetenhet och ökad affärsmognad. På Axis är vår unika kultur avgörande för vår framgång och måste bibehållas och utvecklas. Vi har också många nya chefer som behöver hjälp och stöd för att etablera sig som Axis ledare. Axis Leadership Program är utformat för att vidareutveckla cheferna att vara ”Axis-ledare”, oavsett tidigare ledarskapserfarenhet. Detta program ger deltagarna en stark grund att bygga på, plus ett tydligt budskap om vad det innebär att vara ledande på Axis. Alla utmaningar från alla avdelningar kommer att bjudas in att delta i erfarenheten genom praktisk lärande, föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner. Utfallet är en gemensam vision av ledarskap som är knutet till Axis-kulturen samt förstärkta relationer bland deltagarna.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Läs mer om EFL:s skräddarsydda utbildningsinsatser