Organisationskultur & Performance Management på Tunstall Leadership Program

På MiLgårdarna i Klippan träffades Tunstall Leadership Program för ytterligare en sammankomst. Denna gång fick de drygt 35 cheferna från Danmark, Finland och Sverige sätta tänderna i ledarskap, performance management och organisationskultur.

Tunstall Leadership Program omfattar ett år, då cirka 35 av Tunstalls chefer från Danmark, Finland och Sverige träffas under sammanlagt nio dagar för att sätta fokus på ledarskap. Syftet är att förbättra sina förmågor i att leda sig själva, leda gruppen och att leda organisationen.

Senaste sammankomsten, som ägde rum på MiLgårdarna i Klippan, bestod i ett tvådagarsinternat med ledarskap, performance management och organisationskultur på agendan. Nu återstår endast en sammankomst av det drygt ett år långa skräddarsydda programmet.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Läs mer om EFL Skräddarsytt