EFLs Styrelseprogram har startat för tolfte året i rad

Matts Kärreman, Akademiskt ansvarig, började med att måla upp en bild av vad denna 8 månader långa kunskaps- och kompetensutvecklande resa inom Corporate Governance ämnar leda till. Deltagarna var med på noterna och intygade att deras förväntningar…

corporategovernance

EFLs Styrelseprogram har startat för tolfte året i rad Det var startinternat på Mil-gårdarna i Klippan den 18-19 oktober, lunch till lunch. Ända sedan i maj, då förra årets deltagare diplomerades på Grand Hotel i Lund, har siktet varit inställt på nästa start. Det är inte bara deltagarna som är förväntansfulla utan även programledningen. Matts Kärreman, Akademiskt ansvarig, började med att måla upp en bild av vad denna 8 månader långa kunskaps- och kompetensutvecklande resa inom Corporate Governance ämnar leda till. Deltagarna var med på noterna och intygade att deras förväntningar låg i linje med Matts ambition.

Efter introduktionen, tillsammans med ett par timmars fokus på att lära känna varandra, var det dags för Martin Jönsson, Advokat på Moll Wendén, att ”kavla upp ärmarna” och föra en lärorik och givande diskussion om Styrelsearbetet ur ett legalt perspektiv. Det var med stor glädje som Martin och programledningen kunde konstatera att det var en mycket engagerad, öppen och trevlig grupp som träffades i Klippan. Det var tydligt att det legala perspektivet var intressant då det följde med in i diskussionerna under middagen på kvällen. Erfarenhetsutbytet och deltagarnas nätverkande var ett faktum och kommer att vara ett viktigt inslag under utbildningen.

På morgonen dag två tog Matts vid igen och på agendan stod bl.a. Styrelsens roller. Med utgångspunkt i begreppet Corporate Governance (vilket kraftigt förenklat betyder styrning och kontroll av företaget som helhet) underströks att styrelsen tillhör och verkar i ett Corporate Governance-system bestående av samverkande (och motverkande?) styrmekanismer i termer av ägare (kontrollmarknad), ägare (privata), revisorer och andra institutioner i form av lagstiftning och koder. I detta avseende blir styrelsens roll viktig; Varför finns en styrelse? Vilken värdeskapande roll har styrelsen? Vid en första anblick kan dessa frågeställningar tyckas grundläggande men ack så viktiga att adressera på ett djupare plan.

Efter några intressanta case-diskussioner och avslutande deltagarreflektioner var det dags att avnjuta den sista lunchen för den här gången och sedan blicka fram emot den 15 november och tema Styrelsens legala och skadeståndsansvar – ett oerhört viktigt område där man som styrelseledamot kan bespara sig själv en massa bekymmer genom att vara påläst och uppdaterad.

Jag vill önska våra 20 deltagare lycka till på den fortsatta resan att utveckla sina kunskaper och erfarenheter inom Corporate Governance!

Tony Åkesson, Programansvarig