Spännande tema och intensiva dialoger på årets utvecklingsgryta

EFL:s utvecklingsgryta, där våra medlemsföretag bjuds in till att arbeta med dagsaktuella utmaningar ur olika ämnesperspektiv, blev även i år en riktig hit.  Spännande tema och bra upplägg resulterade i fantastiska erfarenhetsutbyten och intressanta diskussioner!

Detta bildspel kräver JavaScript.

På höstens medlemsdag ”Utvecklingsgrytan” får våra medlemsföretag under en eftermiddag lyfta aktuella frågor ur den egna verksamheten, benchmarka hur det fungerar hos andra verksamheter och även få tips och verktyg att ta tillbaka till verksamheten utifrån tre spännande ämnesområden. I år låg fokus på ledarskap, företagskultur och värderingar, samt omvärldsanalys.

– En härlig intensiv och bubblande eftermiddag med massor av spännande dialoger och tankar, säger Anna Sjöberg Petersson, ansvarig för EFL:s medlemsnätverk. Utvecklingsgrytan har ett upplägg som främjar ett djup i diskussionerna och ett stort erfarenhetsutbyte. I kombination med oerhört kompetent expertis på plats ger detta väldigt bra take aways. 

Diskussionerna kom bland annat att handla om skillnaden mellan att vara chef och ha underställda, respektive att vara ledare och ha efterföljare – och att bara för att man har en chefsroll innebär det inte att man är en ledare. Det blev också intressanta diskussioner kring hur företagskulturen ser ut hos våra medlemsföretag, samt kring homogenitet respektive heterogenitet. Vid ett annat bord bubblade det i de dialoger som uppstod kring att förstå samhällsutvecklingen för att kunna fatta bra beslut. Vart är svensk ekonomi och politik på väg? Och hur kan det tänkas påverka oss som företag/organisationer?

Att kombinera affärsutveckling med nätverkande i detta format har återigen visat sig vara oerhört lyckat. Nästa höst är det dags igen med nya spännande ämnen. Missa inte det då!

Läs mer om EFL:s företagsnätverk