Kurser för dig som vill utvecklas i ekonomi

För dig som vill fördjupa dig inom ekonomi, eller har medarbetare inom ekonomiområdet, startar i år kurserna Ekonomistyrning, EFL Affärsstyrning, Extern Redovisning & Räkenskapsanalys, Affärskunskap och Diplomerad Controller. Kurserna är upplagda att kunna läsas parallellt med ditt yrkesarbete och ger på ett pedagogiskt sätt de verktyg som behövs för att utvecklas inom ekonomiområdet.

För den som har ambitioner att utvecklas inom ekonomiområdet erbjuder EFL en mängd kurser på olika nivåer och med olika inriktningar:

Ekonomistyrning

Goda kunskaper i ekonomistyrning är viktigt för de flesta typer av beslut inom företag och organisationer. Kursen Ekonomistyrning ger dig grundläggande tankesätt och logik för att kunna fatta rätt produktions- och investeringsbeslut i din verksamhet. Du får verktyg och stöd för frågor kring kostnader, prissättning och volymer.
Omfattning: 8 tillfällen under 8 veckor
Kursstart: 19 april 2021
Läs mer om Ekonomistyrning >>

EFL Affärsstyrning – strategi, ekonomistyrning och ekonomisk analys

För dig som redan har kunskaper inom ekonomistyrning och redovisning erbjuder vi EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys. Kursen omfattar verksamhetsstyrning på djupet och bredden och  ger dig de verktyg du behöver för att kunna jobba mer strategisk i att ta den ekonomiska pulsen på organisationer och företag. Efter en kväll i veckan under 20 veckor kommer du att vara bättre på att göra ekonomiska analyser och att såväl ta fram som tolka kvalificerade beslutsunderlag utifrån verksamheten som helhet.
Omfattning: 20 veckor med sammankomst en kväll per vecka
Kursstart: 23 augusti 2021
Läs mer om EFL Affärsstyrning >>

Diplomerad Controller

En gedigen utbildning för dig som parallellt med ditt yrkesarbete vill utvecklas inom ekonomi, strategi och ledarskap för att kunna axla mer ansvar i din organisation eller för att få kvitto på dina kunskaper. Utbildningen ger dig en bred företagsekonomisk verktygslåda, där du bl.a. får kunskap om extern redovisning, ekonomistyrning, finansiella nyckeltal, budget och prognoser, investeringsbedömning, marknadsföring, ledarskap i organisationer, projektledning och strategisk ledning.
Omfattning: 2 år med sammankomst en kväll i veckan, plus internat
Programstart: 24 augusti 2021
Läs mer om Diplomerad Controller >>

Affärskunskap

Affärskunskap passar dig som på ett snabbt  och inspirerande sätt vill lära dig att förstå och tala det ekonomiska språket. Under 8,5 dagar löpande över 10 veckor går vi igenom företagsekonomins byggstenar och ger dig grunder som gör att du känner dig bekväm i ekonomiska samband och resonemang. Programmet innehåller allt från marknadsföringsstrategier, ekonomiska nyckeltal och redovisning till organisationsmodeller och ledarskapsfilosofier.
Omfattning: 8,5 dagar med träff en dag i veckan
Kursstart: 23 september 2021
Läs mer om Affärskunskap >>

Extern Redovisning

För dig som önskar utveckla din förståelse och färdigheter att behärska redovisningens logik och på ett effektivt sätt vill kunna tolka verksamheters finansiella kommunikation. Kursen ger dig kunskaper i Extern Redovisning. Efter 10 sammankomsttillfällen kommer du att behärska grundläggande begrepp, löpande bokföring, bokslut, kassaflöde, årsredovisning och räkenskapsanalys.
Omfattning: 10 tillfällen under 10 veckor
Kursstart: mitten av januari 2022
Läs mer om Extern Redovisning >>

Paketlösningar

– för er som har många medarbetare inom organisationen som ni önskar utveckla inom ekonomiområdet

Har er organisation flera medarbetare som ni önskar utveckla inom ekonomi? Kontakta oss för paketlösningar, eller skräddarsydda utbildningsupplägg för er verksamhet.
Kontakta oss för mer information >>