”Ett stärkt självförtroende att utöva ledarskap”

EFL Ledarskap i organisationer är en rejäl ledarskapskurs, som tar ett helhetsgrepp i ämnet med drygt 20 sammankomster på kvällstid fördelade under våren. Vi träffar Ola Åberg, Business Controller på Kraftringen, för att höra vad han har tagit med sig för lärdomar från kursen. Nästa omgång startar den 16 januari, och det finns fortfarande några enstaka platser kvar.

Ola Åberg, Business Controller på Kraftringen, tycker att kursen EFL Ledarskap i organisationer har gett honom ett stärkt självförtroende att utöva ledarskap.

Hallå Ola! Berätta, varför valde du att gå EFL Ledarskap i organisationer?
I min roll som Business Controller har jag under många år arbetat i ledningsgrupper och med chefer på olika nivåer, men jag har aldrig tidigare gått en ledarskapskurs. Det var nog en blandning av nyfikenhet och att jag tänkte att för att stärka min yrkesroll skulle det vara bra att komplettera min civilekonomexamen med en ledarskapskurs. För ett par år sedan läste jag EFL Affärsstyrning och jag tror det var där min nyfikenhet väcktes då jag tyckte att avsnittet på den kursen som handlade om strategi var väldigt intressant.

Berätta om kursen!
Kursen har en lagom blandning av teori, gruppdiskussioner och grupparbeten där man kan utbyta erfarenheter med övriga kursdeltagare och få ta del av många intressanta och roliga exempel från lärarnas erfarenheter från näringslivet, sen inte minst så är det ett väldigt bra sätt att knyta nya kontakter. Tempot på kursen är ganska högt om man arbetar heltid och ska få hela livspusslet att gå ihop, men det är ju under en relativt begränsad period plus att man är väldigt stolt och nöjd med sig själv när man genomfört det!

Vilka är dina bästa take aways?
Innan jag gick kursen likställde jag nog mycket chefsskap och ledarskap men jag har lärt mig att ledarskap kan utövas i många olika roller och på olika nivåer.

Det finns inget färdigt recept på hur man utövar ett framgångsrikt ledarskap utan det handlar mycket om sammanhanget man befinner sig i. Det som gör en bra ledare är den som är bra på att identifiera de lokala förhållanden som råder i ett företag och sen anpassa sin ledarstil efter det.

Något som du har direkt nytta i ditt dagliga arbete?
Som controller och del av ledningsgruppen inom Marknad & Försäljning utövar jag ledarskap på så sätt att jag ger råd och stöd åt mina kollegor i olika affärsbeslut. Det kan röra sig om allt från vilken prisstrategi vi ska ha för en viss produkt till om vi kanske ska satsa på ett nytt produktområde till hur man ska göra för att motivera säljpersonal. Tidigare har jag inte riktigt sett det som ledarskap, men efter kursen har jag blivit mer medveten om att det faktiskt handlar om att jag kan påverka mina kollegor i olika riktningar.

Har kursen levt upp till dina förväntningar?
Trots att kursen inte ger något färdigt recept på hur man ska utöva ledarskap, som jag hade förväntat mig från början, har den stärkt mitt självförtroende att utöva ledarskap på mitt sätt.

Varför valde du just EFL?
Som sagt gick jag kursen EFL Affärsstyrning för ett tag sedan, så jag har goda erfarenheter från EFL men också för EFL:s partnerskap med Ekonomihögskolan i Lund som har gott renommé.

Berätta om din bakgrund
Jag är civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund och arbetar för tillfället på Kraftringen i Lund som Business Controller inom Marknad & Försäljning. Jag har arbetat som controller i några olika roller men mestadels har jag arbetat med business controlling och systemfrågor främst kopplat till utveckling av QlikView-applikationer. Innan jag började arbeta som controller inom energibranschen hade jag erfarenheter från andra yrkesroller inom bank och finans.

 

EFL LEDARSKAP I ORGANISATIONER

Vill du förbättra dig inom ledarskap i organisationer, organisationsutveckling och kunskapsutveckling? EFL Ledarskap i organisationer omfattar områdena organisation, ledarskap, strategi och projektledning. Utbildningen handlar om att tillgodogöra sig formell kunskap och utveckla individuell förmåga och färdighet. Kursen bygger därför på arbete med generella teorier, modeller och begrepp som bildar plattform för utveckling av dina personliga färdigheter. Du kommer att stärkas i din yrkesroll som strateg, chef och ledare.

Nästa kurs startar den 16 januari. Några enstaka platser kvar!

Läs mer