Executive MBA till MiLgårdarna

EFL i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet har valt MiLgårdarna som strategisk samarbetspartner för internatvistelserna av Executive MBA Class of 2015. Programmet startar i september 2013.

– MiLgårdarna ligger i framkant när det gäller att skapa dynamiska miljöer för bra lärande och nätverkande, säger Henrik Lundgren, Director för Executive MBA. Deras pedagogiska tankesätt, känsla för design och miljö, samt flexibilitet stämmer väldigt väl överens med våra egna idéer och vårt pedagogiska upplägg, fortsätter han.

Ett nyutvecklat Executive MBA
Som veteraner i EMBA-sammanhang kände sig EFL och Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet redo för utmaningen att ta EMBA-upplevelsen till ytterligare höjder för sina deltagare. För ett drygt år sedan påbörjades därför ett omfattande utvecklingsarbete.
– Vi har framgångsrikt genomfört Executive MBA-program under 16 år, säger Henrik Lundgren. Vi vet vad som krävs för att utveckla företagsledare och vi vet att vi är mycket duktiga på det. Utifrån denna bas har vi nu valt att designa vårt nya program med ett ännu större fokus på vår pedagogiska modell. Många Executive MBAs idag jobbar med ”fly-in-fly-out”-faculty. Vi tror att vägen till framgång är den röda tråden genom hela utbildningen. Därför arbetar vi med ett starkt sammansvetsat team av duktiga pedagoger, var och en med djupa specialistkunskaper inom de olika klassiska EMBA-områdena.

Upplägget innebär att deltagarnas utmaningar inte kommer att definieras eller kategoriseras på förhand. I stället kommer utgångspunkten vara att arbeta med deltagarnas aktuella och skarpa frågeställningar och sedan ge verktygen för att skapa de bästa lösningarna.
– Vi är övertygade om att just denna form av integrerad pedagogik kommer att vara kärnan för framtidens Executive MBA, säger Henrik Lundgren. Självklart ställer detta höga krav på oss och vår faculty, men vi är väl rustade och inspirerade att anta utmaningen.

MiLgårdarna strategisk partner
Den pedagogiska modellen och möjligheterna att utbyta erfarenheter genom sitt nya nätverk ställer även höga krav på konferensgårdens fysiska och mentala miljö.
– Vi känner oss trygga i att MiLgårdarna, liksom vi, hela tiden vill utmana sig själva. MiLgårdarna kommer att bli en utmärkt partner i denna process, avslutar Henrik Lundgren.

MiLgårdarna är designade, inredda och utrustade för att inspirera till samverkan och nyskapande, för att ett klimat av öppenhet och förtroende skapas som bidrar till att mötet blir framgångsrikt; kort sagt för att åstadkomma ett resultat: aktivt, delaktigt och produktivt, men under trivsamma, avspända och bekväma former. Genom den totala fokuseringen på möten finns det en stor portion kunskap hos värdarna och deras team på de krav som ställs för lärande och utveckling, för att bidra till att åstadkomma det som är mötets syften.

– Vi har länge haft ett mycket gott samarbete med EFL, exempelvis har deras Styrelseprogram förlagts till MiLgårdarna i Klippan under ett antal år. Lunds Universitet är också återkommande gäster hos oss sedan länge. Att nu också få vara lär- och utvecklingsmiljö för landets mest nydanande Executive MBA är särskilt glädjande, säger Lennart Rohlin, MiLgårdarnas grundare och vd.

– Det är just för kvalificerade program som MiLgårdarna en gång skapades, och nu ger detta strategiska partnerskap inspiration och energi i vårt ständiga arbete med att utveckla MiLgårdarna som landets främsta lärmiljö, avslutar Lennart Rohlin.

EFL och Ekonomihögskolans Executive MBA startar den 10 september 2013.

Mer information på www.executivemba.se