Företagsanpassat på DUROC

DUROC ville sätta fokus på hanteringen och utvecklingen av sitt modervarumärke (corporate brand). Detta landade i en företagsanpassad utbildning på EFL i workshopanda, som skräddarsyddes och anpassades helt utifrån DUROCs specifika frågeställningar och önskemål. Tre intensiva dagar gav nya kunskaper, en konkret handlingsplan och en verktygslåda – förutsättningar för att direkt efter utbildningen mer effektivt kunna gå från insikt till utveckling i syfte att stärka DUROC som modervarumärke.
christer_tannander_w300px

Christer Tånnander, VD och Koncernchef, på DUROC:

Vad var drivkraften till att beställa utbildningen?
Att skapa en gemensam plattform för både intern och extern kommunikation för ONE DUROC. Att bli tydlig med vad vårt åtagande är och hur vi vill att vi uppfattas av både kunder, leverantörer och medarbetare.

Vad var det i EFLs profil som tilltalade er?
Erfarenhetsbaserat lärande med koppling till högskola och företag.

Hur funkade processen när ni tillsammans med EFL tog fram utbildningsupplägget?
Utmärkt. Vi diskuterade oss fram till ett passande format både till innehåll och omfattning.

Hur upplevde ni att det fungerade under utbildningens gång?
Mycket bra under ledning av EFLs utbildare.

Vilken tycker ni, så här i efterhand, har varit den största nyttan?
Vårt arbete är inte färdigt utan snarare precis uppstartat. Nu återstår implementering i hela organisationen och därefter med kunder och leverantörer. På ledningsnivå har vi fått förutsättningarna för hur vi i 10 bolag i 7 länder ska arbeta tillsammans för ett Duroc.