HD-Sydsvenskan och EFL fortsätter sin satsning ”Nästa skånska stjärna”

HD-Sydsvenskan och EFL fortsätter sitt samarbete för att bidra till ett mer jämställt näringsliv. För andra året utlyses stipendiet ”Nästa skånska stjärna” vilket innebär en sponsrad plats på höstens start av ledarskaps- och affärsutvecklingsprogrammet Executive MBA. 

Det faktum att landets Executive MBA-utbildningar fortfarande präglas av en stor övervikt av manliga sökanden var någonting som utmynnade i stipendiesatsningen ”Nästa skånska stjärna” 2014. Satsningen som är ett samarbete mellan HD-Sydsvenskan och EFL fortsätter. Även hösten 2015 sponsras en plats för en skånsk talang ute i företagen.
– Mångfald och jämställdhet är en styrka. Genom detta samarbete med HD-Sydsvenskan vill vi dra vårt strå till stacken. Vi tror att en bättre könsbalans innebär ett bättre näringsliv. Vad vi kan säga med säkerhet är att en bättre könsbalans innebär ett bättre Executive MBA-program, säger EFLs VD Henrik Lundgren.

Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör 8till5 @ HD-Sydsvenskan tycker att ”Nästa skånska stjärna” är en viktig satsning.
– Jag skriver ofta om jämställdhets- och mångfaldsarbetet i näringslivet i mina lördagskrönikor i HD-Sydsvenskan Näringsliv och på 8till5.se, men dessa frågor får inte stanna vid vackra ord i policydokument. Det är även viktigt med konkreta åtgärder och tydliga exempel på hur vi alla kan bidra till att skynda på den nödvändiga förändringen. Stipendieplatsen för att öka mångfalden på EFL:s Executive MBA är ett sådant initiativ, som var lätt att säga ja till när idén kom upp förra året, säger Thomas Frostberg.

Förhoppningen är att näringslivet genom detta stipendium ska få hjälp att sätta fokus på de kvinnliga talanger som finns i deras organisationer och nätverk.
– Vi hade flera starka kandidater bland de sökande till stipendieplatsen redan förra året. Jag räknar med att det blir ännu fler i år, när vi når ut med informationen till en större del av det skånska näringslivet genom HD-Sydsvenskans nya näringslivssajt 8till5.se, säger Thomas Frostberg.

Förra årets stipendiat Maria Rang på Sony Mobile Communications har nu kommit ungefär halvvägs i Executive MBA-programmet som hon påbörjade i höstas och är glad för att ha fått denna möjlighet.
– EFLs Executive MBA ger mig viktiga verktyg för att utvecklas som strategisk ledare. Med nya perspektiv har jag fått en djupare förståelse för de utmaningar vårt företag ställs inför och kan på ett bättre sätt och angripa dessa. Programmet ger mig en rejäl injektion, inspiration och kunskap för att kunna utmana och aktivt bidra i businessrelaterade frågor.

EFL har de senaste åren satsat hårt för att skapa ”den nya generationens Executive MBA”, ett nyutvecklingsarbete för att designa ett  ledar- och affärsutvecklingsprogram baserat på en lärfilosofi som utgår ifrån deltagarnas skarpa utmaningar.
– Vi vet vilka utmaningar som dagens managers står inför. Det gäller att få ihop sina jobbutmaningar och ha ett fungerande privatliv. Med vår filosofi där en stor del av lärandet bygger på att integrera deltagarnas egna affärsutmaningar menar vi att det är svårt att hitta ett Executive MBA-program som är bättre balanserat för en hållbar tillvaro, säger Henrik Lundgren.

LÄS MER
… om förra årets stipendiat Maria Rang i HD-Sydsvenskan 8till5
… om stipendiet
… om Executive MBA

 

EFL_MRS_C_Henrik_Lundgren_6154_200x300px
Henrik Lundgren, VD EFL

thomas_frostberg
Tomas Frostberg, ekonomisk krönikör 8till5 @ HD-Sydsvenskan
Fotograf: Jenny Leyman

EFL_Maria_Rang_1111_200x300px
2014-års stipendiat: Maria Rang på Sony Mobile Communications