Hörby kommuns Industrifastighets AB – nytt medlemsföretag

Vi välkomnar Hörby kommuns Industrifastighets AB (HIFAB) till EFL:s företagsnätverk! HIFAB bedriver uthyrning av verksamhetslokaler, samt därmed förenlig verksamhet.

Hörby kommuns Industrifastighets AB har totalt 10 uthyrningsobjekt med en sammanlagd yta på 22 000 kvm. Förvaltningen av bolagets fastighetsbestånd sköts av Hörbybostäder AB.

Vi ställer tre korta frågor till Eva Hellman Persson, vd, HIFAB.

Eva Hellman Persson, vd, Hörby kommuns Industrifastighets AB

Eva Hellman Persson, vd, Hörby kommuns Industrifastighets AB

Vilka utmaningar och frågor är mest aktuella för er som företag och er bransch i dagens läge?

Ränteläget, byggpriser, personalrekryteringar, LOU och ökad administration genom nya externa krav.

Hur arbetar ni med kompetens- och ledarutveckling?

Genom externa utbildningsföretag och att vi hjälps åt med ledarskapet genom interna mentorer, ibland anlitas extern mentor.

Vad är bakgrunden till att ni vill bli medlemmar i EFL:s företagsnätverk?

Att bli medlem i EFL:s företagsnätverk skapar nya kontakter och utbyte av erfarenheter. Genom nätverkandet kan förhoppningsvis nya företag etablera sig i Hörby – ett strategiskt läge mitt i Skåne.

EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger dig tillgång till ett brett kontaktnät, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, rådgivning och utveckling, nätverksträffar, inspirationsseminarier, samt det senaste från forskningsfronten. Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 80 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFLs nätverk.

Läs mer om EFL:s företagsnätverk