Japansk och europeisk ekonomi i fokus

EFLs medlemsföretag och alumni fick ett exklusivt rundabordssamtal med f.d. riksgäldsdirektör Bo Lundgren och Japans f.d. vice riksbankschef Kyiohiko Nishimuras under hans Sverigebesök. Kyiohiko Nishimuras delgav bl.a. tre generella nyckelord för att nå framgång med ekonomiska reformer.

– Undvik önsketänkande
– Agera proaktivt och inte reaktivt
– Var noga med att kommunicera på ett effektivt sätt varför åtgärderna är nödvändiga

Dessa var Japans f.d. vice riksbankschef Kyiohiko Nishimuras tre generella nyckelord för att nå framgång med ekonomiska reformer. På måndagseftermiddagen gästade han tillsammans med Bo Lundgren EFL för ett exklusivt rundabordssamtal för EFLs medlemsföretag och alumni.

EFL_Kyiohiko_Nishimura

Mot bakgrund av sina erfarenheter av genomförandet av det japanska stimulanspaket inom ramen för ”Abenomics” berättade Nishimura även varför det i verkligheten är så svårt att uppfylla dessa till synes enkla nyckelord.

Mot denna bakgrund gav Bo Lundgren, f.d. riksgäldsdirektör, sin syn på de ekonomiska utmaningar som Sverige och Europa står inför de kommande åren till följd av bland annat en förändrad åldersstruktur.

Både Lundgren och Nishimura var överens om att stora reformåtgärder kommer att krävas framöver, och att det kommer att vara en balansgång för politikerna att se till att åtgärderna vidtas i rätt omfång för att hjälpa och inte stjälpa ekonomin.

Rundabordssamtalet leddes av Professor Lars Oxelheim, vars årliga Möllekonferens i Finansiell ekonomi gav upphov till Nishimuras Sverige.