Landstingen satsar stort på den nya ekonomen

Landstingen i Halland, Västra Götalandsregionen, Dalarna samt Jämtlands Läns Landsting och Region Skåne gör en stor gemensam satsning på att vidareutveckla sina ekonomer. EFL vann upphandlingen om utbildningsdelen Ekonomen i ledningsgruppen.

Landstingen i Halland, Västra Götalandsregionen, Dalarna samt Jämtlands Läns Landsting och Region Skåne gör en stor gemensam satsning på att vidareutveckla sina ekonomer. Den skräddarsydda utbildningen går under namnet Den nya ekonomrollen och kommer att påbörjas under hösten 2010.

EFL vann upphandlingen om utbildningsdelen Ekonomen i ledningsgruppen, som utgör den tredje och sista delen av utbildningsprogrammet. Målsättningen med denna utbildningsdel är att utveckla ekonomen till en god ledningsgruppsdeltagare. Som del av en ledningsgrupp förväntas ekonomen vara tidigt involverad i beslutsprocesserna och delta i beslutsfattandet. Landstingens medarbetare kommer att gå denna utbildningsdel under våren 2011.

– Det känns extra spännande att få jobba med ledningsgruppsfrågor inom offentlig sektor. Vi märker att företag och organisationer generellt börjar satsa på kompetensutveckling igen efter förra årets lågkonjunktur och att efterfrågan är extra stor gällande just ledningsgruppsfrågor. Ledningsgruppens agerande är avgörande för alla organisationers affärsutveckling och det är roligt att se att organisationer nu fokuserar på hur medarbetare utifrån sina funktioner såsom Ekonomi-, HR- och Marknadschef i ännu större utsträckning kan bidra till ledningsgruppens arbete, säger EFLs VD Pia Sander.

Läs mer om:

EFLs företagsanpassade utbildningar

Ledarskapsutbildning hos EFL

Styrelseutbildning hos EFL