Leading Impact nästa

Vi ställer några frågor till Mikael Thuresson, vd och säljchef på Hermes Slipverktyg som i höst påbörjar Leading Impact Executive Management & Leadership Program.

Mikael Thuresson, vd och säljchef på Hermes Slipverktyg, påbörjar Leading Impact - Executive Management & Leadership Program i höst

Mikael Thuresson, vd och säljchef på Hermes Slipverktyg, påbörjar Leading Impact – Executive Management & Leadership Program i höst

Hej Mikael! Berätta lite mer om Hermes Slipverktyg!

Hermes Slipverktyg är ett anrikt företag som snart har 100 år på nacken. Sätet finns i Tyskland, Hamburg för att vara exakt, men vi har produktion och försäljning i såväl Nord- som Sydeuropa, samt Asien. Vi jobbar mot den bearbetande industrin mot främst metall och trä, men även glas och sten. Det är kanske inte det första man tänker på, men det mesta runt omkring oss slipas. Det är allt från bilens växellåda och kaross, medicinska implantat till köksutrustning, möbler och klockan på din handled. Innan jag började jobba i branschen var kapskivor och slippapper något jag förknippade med hemsnickeri och byggvaruhuset, men när jag första gången steg in i en enorm hangar med gigantiska slipmaskiner som slipade kilometer efter kilometer med material så förändrades bilden.

Vad är din roll i bolaget och vad består dina arbetsuppgifter främst av?

Jag jobbar som VD och säljchef och har till uppgift att driva företagets verksamhet i Norden och Baltikum tillsammans med mina lokala kollegor, men även externa partners. Eftersom vi har många funktioner centraliserade så är arbetsuppgifterna väldigt varierande och pendlar mellan strategiska beslut och rent operationella dagliga ärenden.

Vilka strategiska utmaningar står ni inför?

Vi står sedan ett år tillbaka inför en väldigt stor förändring. Dels har en global organisationsförändring förändrat vårt lokala ”footprint” och i samma veva har en del väldigt erfarna personer gått i pension, och dels har marknaden varit väldigt turbulent med avseende på såväl kostnader som tillgång. För att med denna bakgrunden kunna uppnå ambitiöst ställda tillväxtkrav måste vi se till att såväl rekryteringar görs som att processer sätts på ett sätt som tillåter detta.

Vad fick dig att fastna för Leading Impact – Executive Management & Leadership Program?

Jag känner till Leading Impact väldigt väl eftersom jag tidigare jobbat på EFL, så för mig var valet relativt enkelt i slutändan. Jag har såklart även utvärderat andra alternativ men kombinationen av Leading Impacts unika uppbyggnad och den inblick jag har i EFL som organisation och de resurser som tillhandahålls gav en helhetsbild som gjorde detta till det självklara och trygga valet.

Vilka är dina förväntningar på programmet?

Jag har höga förväntningar. EFL har en lång erfarenhet av den här typen av program och kopplingen till Lunds universitet ger en tyngd som få kan matcha. För mig handlar det väldigt mycket om att få möjligheten att verka i en grupp med likvärdiga förutsättningar och utmaningar. Utbytet av erfarenheter i en miljö där man samtidigt arbetar med reella utmaningar hoppas jag kunna ge extra momentum i de beslut som tas och i det genomförande som görs.

Vad är det i EFL:s impact-pedagogik som du finner tilltalande?

Jag har inte suttit i skolbänken på 30 år så tanken på att lära sig teorier för att tenta av dessa hade inte fungerat för mig. För mig handlar det om ett coachande lärande så att teorierna inte blir målet utan teorierna blir det som stöttar och förklarar de faktiska åtgärderna jag gör. Det handlar om att bygga en förmåga – inte bara läsa in kunskap. Kunskap utan inblick i hur den ska tillämpas är inte mycket värd för mig och det är här impact-pedagogiken verkligen kommer till sin rätt.


Leading Impact – Executive Management & Leadership Program

Managementprogrammet Leading Impact är designat för att skapa omedelbar affärsnytta för dig som vill utveckla dig och din verksamhet. Under 15 månader på deltid får du en kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande.

Programmet består av 10 grundmoduler följt av en valbar fördjupning. Under hela programmets gång arbetar du även med en Impact Challenge, en skarp strategisk utmaning som du tar med dig in programmet. Som stöd under programmet har du en egen impact coach, som du har matchats ihop med, och ett eget impact team.

Under tre dagar varje månad träffas alla deltagare på en kursgård i Skåne.

Programstart: 4 oktober

Läs mer om Leading Impact