Ledarskapsinternat i vinterskrud

Natur i vinterskrud omger oss på det inledande ledarskapsinternatet på kursen Ledarskap i organisationer. Vi diskuterar bland annat de komponenter som bygger framgångsrikt ledarskap och framgångsrika organisationer. 

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Är du också intresserad av ”en rejäl ledarskapskurs”?
Vill du förbättra dig inom ledarskap i organisationer, organisationsutveckling och kunskapsutveckling? EFL Ledarskap i organisationer omfattar områdena organisation, ledarskap, strategi och projektledning. Utbildningen handlar om att tillgodogöra sig formell kunskap och utveckla individuell förmåga och färdighet. Kursen bygger därför på arbete med generella teorier, modeller och begrepp som bildar plattform för utveckling av dina personliga färdigheter. Du kommer att stärkas i din yrkesroll som strateg, chef och ledare. Läs mer om Ledarskap i organisationer