Ledarskapsutvecklingsprogram för Axis Americas

För att öka fokus på affärs- och organisationsutveckling genomför Axis, i EFL:s regi, ett ledarskapsutvecklingsprogram för Axis Americas. Senaste tillfället handlade om hur samarbetet mellan organisationerna i Americas och Lund kan stärkas.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Axis har väldigt ambitiösa tillväxtmål och jobbar mycket med att utveckla ledarskapet och organisationen för att kunna möta dessa ambitioner. En del i detta är ledarskapsutvecklingsprogrammet för Axis Americas, som nu är inne på fjärde gruppen. Programmet syftar till att öka fokuset på affärs- och organisationsutveckling i Axis, och är uppbyggt på vår impact-pedagogik, där fokus hela tiden ligger på deltagarnas uppdrag i bolaget och hur de vill utveckla sig själva och sin organisation.

Stein Kleppestø är programansvarig

Stein Kleppestø

Vanligtvis äger utbildningsdagarna rum i Boston, men senaste tillfället var förlagt på Axis huvudkontor i Lund.

– Fjärde och sista modulen handlade bland annat om hur samarbetet mellan organisationerna i Americas och Lund kan stärkas, berättar EFL:s Stein Kleppestø som är programansvarig. Under en heldag arbetade programmets deltagare från Axis Americas med lika många chefer från Lund. Ett resultat av dagen är identifierade kontaktpunkter och processer som bör förbättras.

Vill du veta mer om våra företagsanpassade utbildningar? >>