Linda Persson, vd på NanoEcho, beskriver EFL:s Styrelseprogram

”Genom mitt deltagande i Styrelseprogrammet har jag lärt mig så mycket mer om rollfördelningen mellan bolagsstämman, styrelsen och vd:n.”

Linda Persson, vd på NanoEcho, beskriver EFL:s Styrelseprogram.

EFL:s Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Programmet tar utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi ett helhetsgrepp, som ger dig hävstång för framgångsrikt styrelsearbete. Styrelseprogrammet ger dig både formell kunskap och större insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken. Under åtta tillfällen fördelade på åtta månader får du både bredd och djup, samt en rejäl stärkning av din kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. EFL:s Styrelseprogram är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000.

Nästa programstart på EFL:s Styrelseprogram är den 17 oktober. Läs mer om programmet här >>