Spännande nya grepp i nyutvecklat Executive MBA!

Sedan ett drygt år tillbaka har EFL i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet arbetat för att nyutveckla sitt Executive MBA. I september 2013 sjösätts det nya programmet som innehåller en mängd spännande nyheter, bland annat en pedagogisk modell med ännu större prägel på integration och med ett tydligt fokus på direkt och omedelbar nytta för såväl deltagande individer som deras företag.

– Varför ändra ett vinnande koncept när man levererat 14 framgångsrika EMBA-program kan kanske tyckas, men vi känner att vi nu är vid en punkt där vi verkligen kan få hävstång på de erfarenheter och lärdomar som de tidigare programmen har gett oss, säger Henrik Lundgren som är Director of Executive MBA vid EFL.

EFL tar med glädje på sig ledartröjan i utvecklingen av vad vi tror kommer att bli melodin för framtidens Executive MBA-utbildningar, där långa ”power-point-maraton” med experter som ger svaren på redan på förhand ställda frågor tillhör det förgångna. Det nya receptet är att ge ”direkt, omedelbar och konkret” nytta för såväl individen som går programmet som för dennes företag.

I praktiken innebär detta nya grepp att programmet tar utgångspunkt i deltagarnas verklighet och arbetar med att identifiera och lösa de aktuella strategiska utmaningar som dessa ställs inför. Utifrån detta kommer relevanta modeller, teorier och perspektiv att kopplas. Från EFL kommer man med ett väl sammansvetsat team pedagoger och experter för att kunna ta lärandet till en ny nivå.

– Verkligheten är inte uppdelad i ämnesområden och det här är ett otroligt spännande sätt att jobba på. Visst ställer det väldigt höga krav på oss pedagogiskt, men vi känner att vi är mer än redo att anta denna utmaning. Vi är rustade att arbeta väldigt integrativt och har ett väl sammansvetsat lärarteam för detta, något som jag tror att få andra Executive MBA-utbildningar kan matcha, säger Henrik Lundgren.

Det nya Executive MBA levereras av EFL i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och startar nästa gång i september 2013. För mer information om programmet, besök gärna www.executivemba.se