Öka din förståelse för verksamheters strategi och logik

Att på bästa sätt organisera sig för uppgiften kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. För att skapa en väl fungerande organisation krävs grundlig förståelse för verksamhetens strategi och logik. Insikter i de mekanismer som driver organisationers lärande och utveckling ger bästa förutsättningar för att skapa en gynnsam miljö för ett lyckat ledarskap. Kursen Organisation – strategi, struktur och styrning är en kvällskurs, en kväll i veckan under 6 veckor med start i oktober, som ger dig en bra teoretisk bas att stå på för bättre beslutsfattande. 

Kursen Organisation – strategi, struktur och styrning ger dig verktygen för att ur ett managementperspektiv analysera och förstå organisationen ur olika intressenters perspektiv, relationen mellan organisationers olika delar, samt hur man mest effektivt arbetar för att skapa förändring i en given organisationsmiljö.  Du tränas i att använda teorier och modeller för att kunna lösa grundläggande organisatoriska problem, förbättra processer, samt identifiera nycklarna för förändring.

En kväll i veckan under sex veckor sammanstrålar vi för att utveckla din förståelse för organisationsutveckling, processer, kultur, ledarskap och förändringsarbete. Teorier och modeller varvas med case, diskussioner och praktiska moment. Du får möjlighet att tillämpa verktygen direkt i din verksamhet och reflektera över resultaten. En utmärkt utbildning som gör dig väl rustad för att skapa fördelar för din verksamhet.

Läs mer:
Organisation – strategi, struktur och styrning