Omvärldsanalys en allt mer kritisk framgångsfaktor

Vi lever i en värld med snabba omvärldsförändringar och en situation med negativa räntor, digitalisering som driver på utvecklingen, samt en BREXIT som står för dörren. Vad betyder egentligen detta för dig och ditt företag? I en tre minuters film berättar EFL:s experter Fredrik NG Andersson och Lars Oxelheim om den konkurrensfördel man har som företag om man förstår den makroekonomiska inverkan på företagets resultat och aktivt agerar utifrån detta.

EFL:s utbildningskoncept kring omvärldsanalys och makroekonomiska risker och möjligheter har på sistone seglat upp som ett mycket efterfrågat tema inom EFL:s skräddarsydda erbjudande. Konceptet som är framtaget av Fredrik NG Andersson och Lars Oxelheim och designat för att kunna byggas i olika längd- och omfattning.
– Det är uppenbart att det står högt upp på företags agenda dessa dagar att skaffa sig större kunskap i dessa frågor. Oavsett om det handlar om deltagare på Executive MBA, EFL:s Styrelseprogram eller skräddarsydda företagsanpassade insatser så är vår bild att det funderas mycket på vad som kan tänkas vänta härnäst i utvecklingen, säger EFL:s vd Henrik Lundgren.

Han får medhåll av Fredrik NG Andersson:
– Att på ett bättre sätt kunna förutspå vad som kommer att hända kommer att bli en stark konkurrensfördel för företag i dagens situation. Och för att göra detta behövs en förståelse för hur samhällsutveckling sker och hur saker och ting hänger ihop, säger Fredrik NG Andersson. Nyckeln är att skaffa sig konkurrensfördelar genom att vara aktiv och inte passiv i sitt förhållningssätt till en ständigt föränderlig makroekonomisk omvärld, avslutar Fredrik NG Andersson.

– Att förstå den makroekonomiska inverkan på företagets resultat är av största betydelse för beslutfattare. Makroekonomin påverkar alla beslut och om man inte tar hänsyn till detta så riskerar man att hamna väldigt fel, säger Lars Oxelheim som har utvecklat den s.k. MUST-analysen (Macroeconomic Uncertainty Strategy). MUST-analysen bygger på tre pelare. Först och främst handlar det om att identifiera vilka de viktigaste makroekonomiska variablerna är i företaget, därefter hur känsligt företaget är för dessa olika variabler, och slutligen tar vi fram en samlad riskportfölj och redovisar en riskfilosofi för att kunna arbeta med att möta dessa risker, berättar Lars Oxelheim.

EFL:s koncept ger företagets beslutsfattare på olika nivåer modeller för att förstå samhällsutveckling och i vilken riktning samhället förändras. Företagen får även konkreta verktyg för hur man kan arbeta med denna kunskap för att skaffa sig konkurrensfördelar.

Läs mer om:
EFL:s skräddarsydda utbildningar
Managing Macroekonomic Uncertainty
I makroekonomins med- och motvind
EFL:s Business Solutions
EFL:s Executive MBA
EFL:s Styrelseprogram

EFL:s utbildningskoncept

EFL:s utbildningskoncept kring omvärldsanalys och makroekonomiska risker och möjligheter är framtagna av Fredrik NG Andersson och Lars Oxelheim med en design som kan anpassas i längd och omfattning utifrån företagens behov och situation. Det hjälper företagets beslutsfattare på olika nivåer att förstå samhällsutveckling och i vilken riktning samhället förändras. Företagen får även konkreta verktyg för hur man kan arbeta med denna kunskap för att skaffa sig konkurrensfördelar. Utöver detta finns även två förpaketerade kurspaket Managing Macroeconomic Uncertainty och I makroekonomins med- och motvind.