Performance Management 2023 – igång!

Mitt i höstmörkret lyste bländande sol in på deltagarna när årets Performance Management drog igång! Performance Management är ett tredagarsprogram, där vi sätter begreppet performance management under lupp och i sitt sammanhang. 

Det var en glad och engagerad grupp deltagare från en rad olika företag som träffades för första dagen på programmet, där de fick ägna sig åt just ”performance management”. Tillsammans med Ola Mattisson, forskare i strategi och business management vid Lunds universitet, diskuterade de hur tydliga mål och strategier lägger grunden för hur och vart man ska styra sin organisation. Kommande två dagar på programmet kommer deltagarna att få fördjupa sig i vad som kan påverka hur väl organisationen faktiskt når sina mål, då under ledning av kursansvarig, Hans Knutsson, forskare i strategi och styrning, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Att styra och utveckla organisationer och individer i organisationer är en avgörande ledningsaspekt och ett ständigt aktuellt ämne i företag och organisationer. Performance Management som handlar om system för hur man styr och följer upp prestationer, samt med detta som bas arbetar med utveckling av organisationer och individer.

Läs mer om Performance Management här >>

Nästa kurs startar under hösten 2024.