Region Skånes Mentorprogram igång

Under de närmaste sju månaderna kommer totalt 54 adepter och mentorer på Region Skånes Mentorprogram i EFL:s regi att arbeta med att utveckla sitt ledarskap, föra över kunskap och fungera som bollplank för varandra. Programmet kommer att genomföras med både digitala och fysiska sammankomster.

EFL har haft förmånen att i många år leverera Region Skånes Mentorprogram. Enligt beprövat framgångsrikt koncept bygger programmet på en snitslad bana där mentorer och adepter får hjälp att få hävstång i sin relation och sina utvecklande processer samtidigt som en del påfyllnad av kunskap och inspiration sker tillsammans med övriga mentorer och adepter i programmet.

Läs mer om EFL:s skräddarsydda utbildningar

EFL Skräddarsytt

På EFL är vi specialister på att skräddarsy unika utbildningsprogram som adresserar din verksamhets specifika utmaningar.

Vår spetskompetens sträcker sig allt från ledarskap, affärskunskap, styrelseutveckling till ekonomi och juridik – och en skräddarsydd utbildning kan innehålla ett eller flera ämnesområden, allt anpassat efter era utvecklingsbehov.

Vår styrka ligger i att tillsammans med våra kunder bygga akademiskt grundade kunskaper förenad med praktiska insikter och omedelbara verktyg.

Se några exempel på skräddarsydda insatser i EFL:s regi