Styrelsens roll i riskstyrningen på HotSpot

Hur en styrelse kan arbeta professionellt med risköversikt och se till att företagets riskstyrning lever upp till förväntningarna diskuterades med Håkan Jankensgård och Petter Kapstad på morgonens HotSpot. Vill du veta mer om EFL:s Företagsnätverk? >>