EFL:s Stein Kleppestø tipsar om boken Noise

EFL:s Stein Kleppestø, managementforskare vid Lunds universitet och EFL:s styrelseordförande, tipsar om boken Noise: A Flaw in Human Judgment av Daniel Kahneman, Olivier Sibony och Cass R Sunstein. Boken finns även på svenska och heter Brus: det osynliga felet som stör våra bedömningar – och vad du kan göra åt det.

Varför är detta en bok du vill tipsa om, Stein?

De senaste 10-15 åren har vi blivit allt mer medvetna om att världen omkring oss är komplex och att det har konsekvenser för hur vi fattar beslut. Under samma tid har också vår kunskap om hur det går till när vi tänker och fattar beslut ökat påtagligt.

En författare som tydligt har bidragit med kunskap om beslutsfattande och de fallgropar vi kan gå i är Daniel Kahneman. Han är kanske främst känd för sin bok ”Tänka, snabbt och långsamt”. I sin nya bok ”Brus” (på engelska ”Noise”) fokuserar han på hur vår hjärna och beslutsförmåga fungerar. Han beskriver olika faktorerna som stör vårt beslutfattande, eller närmare bestämt vad som påverkar våra bedömningar (på engelska Judgment).

Vad handlar boken om?

Boken beskriver hur vi påverkas av brus, slumpmässiga störningar i vårt tänkande som orsakar felbedömningar. Vi kommer inte ifrån att behöva göra bedömningar, de kommer inte alltid vara korrekta, men vi kan lära oss att undvika vissa fallgropar. Boken visar vad vi kan göra åt det, med några enkla verktyg och regler.


Läs mer och beställ boken på bland annat Bokus:

Klicka här för att läsa mer och beställa boken på engelska >>
Klicka här för att läsa mer och beställa boken på svenska >>