Styr- och ledningssystem på Ex Ante

Frukostsammankomst med nätverksgruppen Ex Ante Ekonomi. EFLs Johan Dergård gör ett internationellt nedslag inom styr- och ledningssystem ur en rad aspekter såsom strategi, strategisk planering, kortsiktig planering, budgetering, prestationsmätningssystem, belöningssystem samt kultur.

 

EFL_ExAnte_27april16

I nätverksgruppen Ex Ante Ekonomi ligger fokus på diskussioner om ekonomifunktionens utmaningar och strategiska frågor. Genom Ex Ante Ekonomi håller du dig uppdaterad, breddar din kompetens och utökar ditt affärsmässiga nätverk. Ex Ante Ekonomi är en dynamisk nätverksgrupp, där fokus ligger på intressanta diskussioner, nya idéer och erfarenhetsutbyte. Vi lägger stor vikt vid att deltagarna ska representera olika branscher och företag, då detta ger en bra bredd på diskussioner och nya infallsvinklar. Innehållet i träffarna varierar och berör flera områden inom ekonomistyrning, verksamhetsplanering och redovisning. Läs mer om Ex Ante