10/11:
Styrelsens roll i riskstyrningen

Möt Håkan Jankensgård och Petter Kapstad för att diskutera hur en styrelse kan arbeta professionellt med risköversikt och se till att företagets riskstyrning lever upp till förväntningarna på vår Hot Spot-nätverksträff.