16/9: Ta kontroll över ditt varumärkes utveckling

Hur utvecklar man och stärker sitt varumärke? Hur identifierar man svagheter och styrkor att bygga vidare på? Och vilka lärdomar kan man dra från mindre lyckade exempel på varumärkesutveckling?