Tredagarskurs i Performance Management

Utveckla din förmåga i att styra och följa upp enskilda medarbetares och gruppers prestationer.