TRENDER INOM MATKONSUMTION

Vilka är de viktigaste trenderna som kan påverka vår matkonsumtion de kommande fem åren? Hur syns de? Här är listan!

Trendexkursion

Executive MBA Class of 2010 fick under ledning av forskaren och trendanalytikern Sofia Ulver Sneistrup agera trendscouter underinternational business session i London i början av november. Frågeställningen löd: Vilka är de viktigaste  trenderna som kan komma att påverka vår matkonsumtion inom de närmaste fem åren?

Resultaten från Executive MBA-deltagarnas trendspaning blev enligt Sofia Ulver Sneistrup så goda att hon valde att presentera dem offentligt på LIFS årliga seminarium den 16 november.

Det finns flera olika sätt att trendspana. Ett av dem är scape-scanning, vilket innebär att du går ut i miljöer och iakttar vad du ser med hjälp av ett antal uppsatta parametrar. Detta var den metod som Executive MBA-deltagarna fick använda sig av. Resultatet blev tydliga exempel på följande sex trender:

  • Autencitet
  • Neoindividualitet
  • Humanism och världen
  • Lokal Kosmopolitanism
  • Connoisseur kultur
  • Presentationskonst