Uppstart för nytt Partner Mentor-program

Den 9 februari samlades årets deltagare i Partner Mentor-programmet för uppstart av en resa som kommer pågå fram till slutet av året. Deltagande företag som byter mentorer och adepter är i år Axis, Alfa Lava, Baxter, CGI, Orkla Foods Sverige, SonyMobile och TetraPak.

På Partner Mentor-programmen går ett antal företag samman och korsbefruktar mentorer och adepter mellan företagsgränserna efter noggrann matchning. Mentorprogrammet pågår under ett knappt års tid och består av träffar mellan mentorn och adepten och en seminarieserie. Seminarierna bidrar med ytterligare perspektiv och verktyg för utvecklingen och ska ge näring både till mentor/adept-samtalen samt till den vardagliga professionella rollen. Seminarierna hålls på de deltagande företagen.

Starten av årets program blev en energifylld dag som ägnades åt att förtydliga mentor och adeptrollen, prata om självinsikt, mål och coachande förhållningssätt.
– Efter månader av förberedelse börjar nu resan och som alltid ska det bli spännande att följa utvecklingen och processen, säger affärsutvecklare Anna Sjöberg Petersson på EFL.

Tycker du att detta låter spännande för dig och ditt företag? Vänligen kontakta Anna Sjöberg Petersson på 046-222 68 41 eller anna.sjoberg_petersson@efl.se

Detta bildspel kräver JavaScript.