Executive MBA-deltagarna i Sydsvenskan!

Våra ambitiösa Executive MBA-deltagare i dagens Sydsvenskan!
Idag är våra ambitiösa deltagare med i Sydsvenskan Näringsliv. 24 målinriktade deltagare som under 18 lärorika månader kommer att utvecklas inom affärsutveckling, nytänkande och strategiskt ledarskap. Var med när nästa program startar hösten 2015. Välkommen på informationsmöte 25 november kl. 17.30 i Lund.

EFL Executive MBA 2016