Work-life-balance

Läs Anna Sjöbergs blogg från det tio månader långa Partner Mentorprogrammet, där senaste träffen handlade om hur företag och individer blir långsiktigt hållbara. Hur förebyggs sådant som stress och personalomsättning? Föreläsaren denna dag, Camilla Lindholm, tävlar på elitnivå i en av världens tuffaste uthållighetsidrotter – Triathlon.

Tiden går snabbt och vi är redan inne på femte och sista seminarietillfället på Partner Mentorprogrammet. Idag handlar ämnet om Work-life-balance. Hur både företag och individer ska bli långsiktigt hållbara.

Vi befinner oss på TetraPak och inleder dagen med att Sara Emond från TetraPak håller en företagspresentation. Alltid lika spännande och att TetraPak hade så mycket förpackningar hade jag ingen aning om. Spännande och intressant. Tack Sara!

Dagens föreläsare är en imponerande kvinna. Camilla Lindholm som ägnar sig åt en av de mest uthållighetskrävande idrotterna, Triathlon. Vi får inledningsvis en bild av hur det ser ut i Sverige idag. De grupper i Sverige som mår sämst är kvinnor i arbetsför ålder och utrikes födda. Det är framförallt ångest, oro och sömnsvårigheter som är symptomen. Var fjärde kvinna känner ångest eller oro. De som mår bäst är 40-talisterna. Vi kommer aldrig att ha en så välmående äldre generation som denna konstaterar Camilla.

RTEmagicC_Camilla-Lindholm_2

Sedan djupdyker vi i en modell som handlar om att förebygga personalomsättning genom att hitta en balans mellan egenkontroll och arbetskrav. Vi vill få våra medarbetare att bli aktivt kollektiva. Man ska känna att man både kan kontrollera sitt arbete, och att man har krav som är höga, men realistiska och som chefer och ledare gäller det att ge rätt nivå av stöd. Här flyger mina tankar iväg och jag tänker på den nya generationen, 90-talisterna. De är vana vid en helt annan nivå av stöd och feedback från skolan. Utvecklingssamtalen börjar i tidig skolålder och jag läste en undersökning om just detta. Att de som kommer in i arbetslivet har helt andra krav på regelbunden feedback och stöd från sin chef. Värt att tänka på.

 RTEmagicC_EFL_Partner_Mentor.JPG

Sedan går vi vidare och börjar prata om stress. Vad händer i kroppen? Symptom, reaktioner och hur man ska förebygga. Stress är en naturlig reaktion i kroppen som vi måste förhålla oss till. Lära känna våra reaktioner och anspänningsnivåer.
Vi pratar en hel del om skillnaden mellan positiv och negativ stress och vad som egentligen är individens ansvar och vad som är företagets. Det blir som vanligt mycket dialog och diskussioner. Detta är ju ett område som alla verkligen kan relatera till.

Camilla avslutar med att ge lite tips på diskussionsområden som man kan ta upp i sina mentorsamtal:
Hur ser ledarskapet ut på din arbetsplats – går det att implementera Karaseks modell?
Hur kan du upprätthålla/förbättra din egen och dina anställdas work-life-balance?
Fundera på om och vid ja – hur påverkar din egen work-life-balance din omgivning och dina medarbetare?
Vilka symptom på stress uppvisar du/dina anställa och hur kan du reducera dem?

Med nya tankar går jag därifrån och nu är det dags att förbereda sig för sista dagen, nämligen ”Avslutningen och avstampet”.

Om PartnerMentorprogrammet
Ett program som under 10 månader korsbefruktar mentorer och adepter mellan de åtta deltagande företagen Alfa Laval, Axis, Beijer Electronics, Bona, E.ON, Gambro, St Ericsson och TetraPak.

/ Anna Sjöberg