Marknadsföringsutbildning på EFL

Vårt manifest

Vi mår bra av att vara i rörelse

Företag och personer mår bra av att utvecklas i nya riktningar, av att växa på nya marknader och med nya produkter. EFL:s grundtanke är att kompetensutveckling är motorn som sätter näringslivet i rörelse. När vi prövar nya sätt att arbeta skapar vi en dynamik som är gynnsam för individer, företag och hela samhällen. Och det mesta kan göras bättre. Det svåra är att veta hur.

Verkligheten kommer först

Vi arbetar med människor som är de främsta experterna på sitt eget företags situation, d.v.s. våra deltagare. Vi bygger på deras verklighet och ger dem verktygen att analysera, reflektera och beskriva utmaningarna. Och den logiska följden blir: vad kan vara annorlunda? Vad kan göras bättre?

Ordning och reda i begreppen

Det mesta vi lär ut har en omedelbar och påtaglig relevans, för varje idé har börjat som ett problem på en arbetsplats. Alla verktyg och modeller är egentligen bara beskrivningar av hur det faktiskt går till på företag runt om i världen. Det vi vill bidra med är ordning och reda i begreppen – ett sammandrag av vad 100-tals chefer gör och tänker i näringslivet. Snarare än att vi är fastlåsta i en given modell eller verktyg visar vi på olika alternativ och deltagarna får förhålla sig till dessa olika alternativ och bedöma vad som har mest relevans för deras utmaningar och verksamhet.

Kunskap är bara början

Att höja sin kompetens innebär att man får mer än bara kunskap: man vet också hur man ska använda den för att leda och styra en verksamhet, att åstadkomma förändring hos andra, och till och med förändra sig själv ibland. Visst behöver du managementverktyg och processverktyg men främst av allt behövs insikten att kunskap bara är början.

Att hantera förändring är spännande

I flera av våra utbildningar ingår ett förändringsarbete som du genomför i din egen organisation. Det tycker vi är viktigt, eftersom vi tror att du kommer att få allt större ansvar för förändring I den föränderliga värld vi lever i måste man behärska både traditionella och moderna verktyg för att lyckas. Men det första steget är att se på hur du arbetar idag, och vad du tycker kan förbättras. Vi tror att det mesta kan göras bättre. Hos oss får du veta hur.

Efl