Affärskonsultföretaget Navet ansluter sig till EFL:s Företagsnätverk

Navet har mer än 30 års erfarenhet av att hjälpa sina kunder till bättre affärer. Med ett 50-tal specialiserade affärskonsulter och tre samverkande affärsområden, levererar de unika kundlösningar inom bygg- och fastighet, handel, industri, logistik, infrastruktur, IT och tjänstesektorn. 

Navet är ett oberoende affärskonsultföretag med cirka 50 specialister på kontoren i Helsingborg och Malmö. Branschkompetensen spänner över bygg- och fastighet, handel, industri, logistik, infrastruktur, IT och tjänstesektorn. Bland kunderna finns såväl familje- och privatägda som offentligt ägda verksamheter och börsnoterade företag.

I mer än 30 år har Navet arbetat med att hjälpa sina kunder i förändringsprocesser inom tre affärsområden, NAVET Analytics, NAVET Corporate finance och NAVET Affärssystem. Affärsområdena samverkar och skapar tillsammans större affärsnytta. Kompetensområdena innefattar en omfattande omvärldsanalyskompetens och framtidsspaning som även inkluderar en världsledande AI-metodik, strategisk rådgivning och värdering jämte fastighets- och bolagstransaktion, samt utveckling, integration, implementation och drift av affärssystem-, moln- och Business Intelligencelösningar med Microsoftkomponenter.

Göran Hellström, Partner, vd för Navet

Navet är värderingsstyrt utifrån en lyhördhet, kreativitet, pålitlighet och stabilitet och kan även stoltsera med att nyligen blivit certifierade som Great Place To Work. Nu har Navet även anslutit sig till EFL:s företagsnätverk.

– Navet arbetar långsiktigt med våra medarbetares kompetenser och utveckling och vi har genom åren etablerat samarbete med olika utbildningsinstitut i Sverige såväl för individuell utveckling som för grupper, berättar Göran Hellström, Partner, vd för Navet. Nu ser vi fram emot att komplettera vårt utbud med hela EFL:s meny av relevanta utbildningar. Härutöver kommer vi att aktivera oss i de olika medlemsaktiviteterna och gärna också dela med oss av vår kunskap och erfarenhet genom värdskap för nätverksträffar och som gästföreläsare.

Navet

Specialiserade affärskonsulter som genom tre samverkande affärsområden levererar unika kundlösningar.

Läs mer om Navet på navet.se

EFL:s Företagsnätverk

EFL:s företagsnätverk består av ca 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen.

I medlemskapet ingår bl.a:

  • tillgång till ett brett kontaktnät
  • Hot Spot nätverksträffar
  • utbildningar till medlemspris
  • inspirationsseminarier
  • rådgivning och utveckling
  • kunskapslunch
  • vår digitala plattform
  • den senaste forskningen.

Läs mer om EFL:s företagsnätverk