Företagskulturen sitter i dörrhandtaget!

Jag har alltid hävdat, att i samma stund som du tar i handtaget på ytterdörren till det företag du står i begrepp att besöka, så vet du vilken företagskultur som råder. Trams tycker säker några, men tänk efter, vad är ditt första intryck och det du upplever? Är det något som genomsyrar de beteenden du möter? Är receptionen svår att hitta? Hur blir du blir bemött? Är det snyggt och städat? Känner du dig välkommen? Slipper du vänta etc.  Här får du första smakprovet på vilken företagskultur som finns när du kommer till din anställningsintervju, ditt kundmöte eller din partnerträff. Om företagskultur handlar novemberkrönikan som är skriven av EFLs styrelsemedlem Margaretha Alexanderson, Seniorkonsult Ahrens och Partner, tidigare Global Director Culture Initiatives på Qlik. 

Alla vet, att förutsättningen för att kunna växa på en global marknad är att bolag måste bejaka olikheter som hålls samman av gemensamma värderingar, vilka ligger till grund för en företagskultur. Värderingar beskriver beteenden och ageranden i olika situationer, vad är rätt och fel, bra eller dåligt etc. Ordet kultur härstammar från latinets cultura (bildning/odling). Det finns alltså ingen quick fix utan arbetet med att driva och utveckla en företagskultur är en ”never ending story”.

Företag och organisationer som har en stark företagskultur vet att de:
1. är mer lönsamma
2. har lägre personalomsättning och är attraktiva arbetsgivare
3. deras kunder är mer nöjda
4. har bättre kursutveckling

Detta är fyra parametrar som är avgörande för att du som organisation ska fortsätta att växa, och företag som IKEA, HM, Axis och Qlik har förstått och jobbar kontinuerligt med att sätta företagskulturen överst på agendan.

Den konventionella tanken är ofta att en krona till medarbetarna är en krona mindre till aktieägarna. Alex Edmans, från London Business School talade vid årets Great Place To Work seminarium ”Inspirerade måndag” om hur 26 års forskning visar att företag som satsar på en bra arbetsplatskultur och medarbetarengagemang har en bättre lönsamhet.  Vad är utmärkande för dessa företag? Jo, de har en klar, tydlig vision om vad de står för, vad de vill göra och vilka mål de ska uppnå och kommunicerar detta tydligt både internt och externt. Både medarbetare och kunder känner engagemang för bolaget och vet vilka värderingar som ligger till grund. De har ett starkt kundfokus och strävar efter att uppnå bästa möjliga kundnytta, utan att göra avkall på värderingarna och förstår att det är kunderna som betalar medarbetarnas löner.

Ibland hör jag att en stark företagskultur är som en sekt! Nej, det är inte detsamma som en sekt eller kult. Alla måste inte ha samma bakgrund, ålder, politiska åsikter, fritidsintressen, gilla samma mat och semestra på samma sätt.  Däremot måste alla känna att företagets värderingar stämmer med de egna värderingarna. Du som medarbetare måste förstå och stå bakom företagets struktur, vilka lagar och regler vi lever efter, bolagets policies, värderingar och aktiviteter.  Hur vi bemöter varandra, vilken jargong som gäller, hur vi kommunicerar, vår syn på lokaler och vanor etc, det som vi också visar upp för våra kunder, partner och besökare, d.v.s. hur känns det i handtaget på dörren!

Ansvaret för en framgångsrik kultur är allas ansvar men den ägs av ledningen, vars ansvar är att skapa förutsättningar för att den drivs framåt och utvecklas.  Jag har sett exempel på hur kulturfrågorna helt har prioriteras ner eller suddas ut när det blir byte på VD-stolen eller om ledningen inte lever efter värderingarna. Detta skapar oro i leden för medarbetare och kunder, vad gäller nu, vad står vi för?  En seriös företagsledning driver och ser till att rutiner och aktiviteter ständig är allierade med värderingarna. Att inte göra avkall på rekryteringsprocessen där man klart identifierar rätt kandidat med rätt ”Culture fit” och att man kontinuerligt kalibrerar värderingarna – vad vi gör och vad vi inte gör. Låt mig citera Lars Björk, koncernchef på Qlik, en ledare som lever som han lär ”Qlik is first and foremost a values-based company. Our five core values are our heart and soul. We live and breathe them every minute of every day, and they shape and influence all of our interactions with colleagues, customers, and partners. Our daily priority, above all else and at all hierarchical levels, is maintaining these values and ensuring that they are lived and communicated consistently throughout the company”.

Mina reflektioner efter att ha arbetat med kulturfrågor på bland annat Qlik, är att vissa steg, aktiviteter måste göras och vara på plats för en framgångsrik kultur.

  1. Starta arbetet med att definiera vad är er kultur, vilka är era värderingar och vilka beteenden som stödjer dem
  2. Tro på att dina medarbetare har de bästa intentioner och förutsättningar för att leva efter värderingarna
  3. Ständigt kommunicera och implementera – var tydlig med värderingarna
  4. Integrera värderingarna i allt ni gör både internt och externt
  5. Var noga vid rekrytering – kulturbärare? Ja eller Nej och var enväldig vid beslutet
  6. Se till att ha engagerade ledare som är synliga och lever efter värderingarna. ”Grow your business, grow your culture and grow your team”
  7. Mät, justera och agera på avvikelser
  8. Visa på goda exempel och beteenden och visa uppskattning. Var också modig och agera på icke accepterade beteenden. Engagera medarbetare, ge dem konstruktiv feedback
  9. CSR – ge tillbaka, bidrag till en bättre värld
  10. Fira framgång och ja, faktiskt också misslyckande.

Attityder och beteendeförändringar får inte bero på dagsformen. När det har blivit inrutade vanor där medarbetarna handlar utifrån gemensamma värderingar då är kulturen på plats.

Margaretha Alexanderson

Seniorkonsult Ahrens och Partner, styrelsemedlem EFL, tidigare Global Director Culture Initiatives på Qlik

reflektionskrönika

Novemberkrönikan är skriven av EFLs styrelsemedlem Margaretha Alexanderson, Seniorkonsult Ahrens och Partner, tidigare Global Director Culture Initiatives på Qlik.

EFL_MRS_C_Margaretha_Alexandersson_8900_400x525px
Margaretha Alexanderson


Reflektionskrönikor
Varje månad låter vi någon eller några av våra medarbetare låta tankarna flöda fritt kring aktuella ämnesområden och utmana aktuella tankebanor. Tanken är att tillsammans med er lufta ”sanningar” och få igång fruktsamma tankar och diskussioner.

Utvecklas på EFL
Tycker du att detta låter spännande? För företagsanpassade lösningar välkommen att kontakta Per Malmberg:
per.malmberg@efl.se
046-222 68 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

17 + 9 =