”Jag fick bra verktyg för verksamhetsuppföljning och affärsstyrning”

”EFL Affärsstyrning gav många bra verktyg som passar bra för uppföljning och analys, och som är utmärkta stöd i drivande av organisationer, förändring och förbättringsarbete”, säger Christer Rapp, CEO på Boxon, när vi intervjuar honom om EFL Affärsstyrning

Christer Rapp, CEO för Boxon Group

Hej Christer! Tycker du att EFL Affärsstyrning har motsvarat dina förväntningar?

Utbildningen motsvarade mer än väl mina förväntningar! Jag fick många bra verktyg som passar bra för uppföljning och analys, och som är utmärkta stöd i drivande av organisationer, förändring och förbättringsarbete.

Var den relevant för dig i din yrkesroll?

Tycker utbildningen i högsta grad var relevant! Dessutom kompletterade den på ett bra sätt de tidigare utbildningarna jag gått på EFL – Executive MBA och Styrelseprogrammet.

Vilka delar i innehållet gav dig mest?

Tycker det var ett genomtänkt program med en bra helhet som ger verktyg för verksamhetsuppföljning och affärsstyrning. Utbildningen har gett mig ytterligare stöd för temperaturmätning och styrning. Bra underbyggt med teori, diskussioner om praktiska erfarenheter, grupparbete, samt bra case.

Vem skulle du rekommendera att gå kursen?

Utbildningen passar många; allt från företagsledare och ekonomer till avdelningschefer, segment- eller produktansvariga.

EFL Affärsstyrning

  • verksamhetsstyrning på djupet och bredden
  • ger nya verktyg för att kunna jobba mer strategiskt och ta den ekonomiska pulsen på organisationer och företag
  • bli bättre på att göra ekonomiska analyser och att ta fram och tolka kvalificerade beslutsunderlag
  • en kväll i veckan under 20 veckor

Nästa programstart: 23 augusti

Läs mer >>