Marskrönikan: Som vanligt – eller?

Visst är det behagligt att göra som vanligt? Men vad händer när förutsättningarna förändras eller när våra etablerade procedurer och föreställningar inte längre fungerar? Vad händer när vi utmanar det etablerade? Detta reflekterar EFL-medarbetaren Ola Mattisson över i marskrönikan.

Visst är det behagligt att göra som vanligt? Det känns stabilt och tryggt när man vet vad som ska hända och hur man själv kan agera. Säg den förälder som inte uppskattar att det finns tydliga morgonrutiner som gör att alla i familjen kommer iväg dit de ska, och med rätt saker. Eller den tävlande som inför en viktig prestation inte är noga med att göra precis som vanligt så inget glöms bort och rubbar cirklarna. Det blir enklare och mindre krävande när man ”vet” hur man ska göra för att det ska bli bra. Vi känner oss bekväma och trygga.

I organisationernas värld finns också gott om ”som vanligt”, i stort och i smått, inom och mellan organisationer. Det finns tydliga föreställningar om vad som ska hända när man utbyter en produkt eller en tjänst på en marknad. Såväl köpare som säljare vet hur det går till och vad man kan förvänta sig av den andra parten. Finns det en gemensam uppfattning om vad som ska ske så underlättar det att snabbt fokusera på vad som är viktigt för båda parter som t ex att komma överens om pris, kvalitet, volym.  Även inom en organisation finns det gott om ”som vanligt”. Efter hand som vi arbetar tillsammans märker vi vad som fungerar och vi utvecklar vanor som gör det snabbare och enklare att göra det vi ska göra. Vi ser till att utveckla normer och procedurer som gör att vi vet vad vi kan förvänta oss av varandra. På så vis blir vi både effektivare och kan samtidigt minska risken att något glöms bort eller blir fel.

Ett sätt att se ”som vanligt” är att betrakta det som institutioner. En institution är då en uppsättning regler och procedurer som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster. Som människor har vi god förmåga att lära oss saker. Vi är bra på att testa vad som fungerar och sedan upprepa detta nästa gång vi har samma behov. Hittar vi väl fungerande institutioner kan uppgifter utföras enkelt och effektivt. Tittar vi in i företag och förvaltningar idag ser vi ett omfattande arbete med att utveckla rutiner och procedurer som passar ihop med de uppgifter man har att utföra. Det finns en mångfald av system vars syfte är at styra och följa upp hur uppgifterna utförs. Förekommer avvikelser kan man ta hand om dessa i särskild ordning.

Så långt är allt väl. Institutioner verkar viktiga och tankar om deras betydelse för vårt välstånd har till och med belönats med nobelpris! Det finns dock en risk. I takt med att vi människor upplever oss mer pressade i det vi har att göra blir vi tränade att välja det etablerade. Vi tar de rutiner och procedurer vi har till hands. Det är enklast och snabbast så. Så länge våra procedurer (institutioner) är väl anpassade för det vi ska göra är allt väl och effektivt. När förutsättningarna förändras blir situationen emellertid en annan. Det kan handla om att omgivningen ger nya förutsättningar, att vi utvecklar nya produkter/tjänster eller att vi får nya uppdrag. Plötsligt passar inte våra etablerade procedurer och föreställningar längre. Vi måste sluta att agera som vi gjorde och börja agera på nya sätt, kanske också med annan teknik eller annan utrustning. I vardagsspråk kallar vi ofta detta för utveckling eller förnyelse.

Det är när vi utmanar det etablerade och gör på nya sätt som vi utvecklas. Historien visar oss att det genom personer som tänkt annorlunda som vi fått nya produkter eller tjänster som bygger på den senaste (eller ibland inte ens det) tekniken eller kunskapen. Många är de entreprenörer som tänkt om, och tänkt annorlunda. På så vis har de ändrat vårt sätt att göra saker, eller vad vi uppfattar vara ”som vanligt”. Genom att se behoven, och våra sätt att möta dem, på nya sätt skapar vi utveckling och förnyelse. Så länge vi fortsätter att göra ”som vanligt” kommer vi att vara effektiva i stunden, men ju längre vi gör det desto mer riskerar vi att ”som vanligt” inte passar längre. Vi kommer närmare en tidpunkt när vi måste göra något annorlunda, måste tänka om.

Ibland tror jag att vi lite till mans glömmer att tänka efter, glömmer att tänka om och tänka annorlunda. I vår iver att få saker gjorda rullar det på i samma hjulspår. Det är svårt att ta sig tiden att reflektera över om det är rätt hjulspår och om de verkligen leder åt det håll vi vill. Kanske är det dags att vi var och en då och då stannar upp och tittar lite åt sidorna, och funderar på om det bär åt rätt håll och om det finns andra, och bättre, alternativ. Först när vi ser andra alternativ kan vi agera och försöka förverkliga dem. Det gäller bara att leta efter dem i stort och smått, även om det står mycket på agendan. Det blir en kamp mellan vanans makt och tankens kraft. Och hjälps vi åt kan vi se till att tanken vinner!

/ Ola Mattisson

Marskrönikan är skriven av EFL-medarbetaren Ola Mattisson. Ola syns i en rad olika EFL-program, såsom våra företagsanpassade utbildningar inom management, strategi och ekonomisk analys. Ola sitter även med i EFLs programråd för Executive MBA.

EFL_MRS_C_20150512_0530_LOW
Ola Mattisson


Reflektionskrönikor
Varje månad låter vi någon eller några av våra medarbetare låta tankarna flöda fritt kring aktuella ämnesområden och utmana aktuella tankebanor. Tanken är att tillsammans med er lufta ”sanningar” och få igång fruktsamma tankar och diskussioner.

Utvecklas på EFL
Tycker du att detta låter spännande? För företagsanpassade lösningar välkommen att kontakta Per Malmberg:
per.malmberg@efl.se
046-222 68 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × ett =