”Min kunskap om styrelsearbete har ökat i rasande fart”

För deltagarna på EFL:s Styrelseprogram återstår endast ett tillfälle av de totalt åtta sammankomsterna. Vi intervjuar Anna Blomqvist, som har flera ledande befattningar i bagaget, kring varför hon sökte sig till EFL:s Styrelseprogram och hennes bästa take aways hitintills. 

EFL:s Styrelseprogram är uppbyggt av totalt åtta tillfällen, varav tre internat, under åtta månader. Programmet ger fördjupade kunskaper om bl.a. styrelsens roller och uppgifter, det legala ansvaret, effektivt styrelsearbete, att tolka och behandla ekonomisk information, internationell Corporate governance och förvärv och fusioner. Vi kontaktade Anna Blomqvist, som är en av deltagarna på pågående program, för att få hennes syn på programmet.

Hej Anna! Varför valde du att söka dig till EFL:s Styrelseprogram?
Efter många år i ledande befattningar i näringslivet såg jag en möjlighet att vidareutvecklas och hitta nya utmaningar.

Berätta lite om din bakgrund och ditt styrelseengagemang
Som hotelldirektör, men icke vd, har jag varit adjungerande och föredragande på många styrelsemöten. Min praktiska erfarenhet är därför mycket större än den teoretiska. Idag tränar jag mina nya styrelsekunskaper i en ideell förening.

Ni är nu på slutdelen av programmet. Hur är din känsla så här långt?
Även om styrelseprogrammet ännu inte är avslutat så känner jag mig redan tryggare och säkrare vad gäller den teoretiska biten av styrelsearbete. Inte minst den legala biten och ansvaret man tar på sig när man accepterar ett styrelseuppdrag.

Vilka är dina bästa take aways hitintills?
Min kunskap om styrelsearbete har ökat i rasande fart för varje område vi gått igenom. Jag uppskattar mycket att vi haft föreläsare både från den akademiska världen och från näringslivet. Workshop-diskussioner ser jag också som en lyckad pedagogisk metod. Med hjälp av (ibland) vilda diskussioner har vi sett på de problem vi ställts inför från olika synvinklar och övat oss på att argumentera för vår sak.

 

EFL:s Styrelseprogram

EFL:s Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance, som utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi tar ett helhetsgrepp och ger dig hävstång för framgångsrikt styrelsearbete. Nästa programstart är den 15 oktober 2020. Läs mer om EFL:s Styrelseprogram

  • Intresseanmälan

    Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!